Památky na Bítešsku

DEVĚT KŘÍŽŮ - 6 km

Devět křížů-fotoDevět křížů je lokalita u obce Lesní Hluboké v okrese Brno-venkov, na silnici II/602, nedaleko exitu 168 dálnice D1.

Lokalita dostala název podle devíti dřevěných křížů, podle pověsti vztyčených na místě, kde v roce 1540 údajně došlo k masakru svatebního průvodu, přičemž 9 lidí bylo zabito.

Na jejich památku vztyčil rajhradský klášter kříže, které každých 100 let opravoval a světil. Podle písemných záznamů k tomu naposledy došlo v roce 1887.

ZÁMEK LESNÍ HLUBOKÉ - 7 km

LesníHluboké zámečekZámek je kulturní památkou ČR společně s kaplí sv. Anny, která stojí v areálu zámku.

Veřejnosti je však nepřístupný.

Obec Lesní Hluboké se nachází 7 km jihovýchodně od Velké Bíteše. Nedaleko od obce prochází dálnice D1, do obce se dostaneme z exitu 168 Devět křížů. Při vjezdu do obce odbočíme doprava a za chvilku se dostaneme k zámečku.

ZÁMEK OSOVÁ - 8 km

Zámek Osová_04_fotoZámek Osová, součást Osové Bítýšky, leží při jižním břehu rybníka Okolníku.

Zámek je čtyřkřídlá patrová budova. Nad průjezdem, do kterého vede kamenný most se dvěma oblouky, je hodinová věž. Příjezdová cesta je lemována rybníky.

Dnes je zámek ve velmi špatném stavu, chátrá, nikdo jej neopravuje. Je veřejnosti nepřístupný.

NEJMENŠÍ HŘBITOV V ČR - HLUBOKÉ - 10 km

Hřbitov Lesní_Hluboké_fotoMalý lesní evangelický hřbitov v obci Hluboké vyhlásila v roce 2007 Agentura Dobrý den v Pelhřimově nejmenším hřbitovem v České republice.

Vesnička Hluboké leží asi 10 km jižně od Velké Bíteše směrem na Náměšť nad Oslavou (případně Kralice nad Oslavou). Hranice katastru obce tvoří současně i hranici mezi krajem Vysočina a krajem Jihomoravským a tvoří ji říčka Chvojnice.

ZÁMEK NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - 12 km

Náměšť-zámek 2Renesanční zámek stojí na místě původního gotického hradu. Doba založení prvotního hradu v Náměšti nad Oslavou není dodnes zcela přesně datovatelná, ale lze předpokládat, že Náměšť vznikla v údolí řeky Oslavy někdy kolem roku 1220. 

Zámek je místem s bohatou historií spojenou s rodem pánů ze Žerotína, Werdenbergů, Kuffsteinů a Haugwitzů. Je to také bývalé letní sídlo prezidenta Edvarda Beneše. A především výjimečný doklad renesančního stavitelství na Moravě.

PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ - 12 km

Kralice památník_Bible_mzm.cz_uprMenší obec Kralice nad Oslavou leží asi 12 km jižním směrem od Velké Bíteše.

Lze se tam dostat i na kole - po cyklotrase č. 5181 z Velké Bíteše - 13,6 km

Památník Bible kralické se nachází v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578-1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna.
Ta zde tiskla nejen knihy náboženského charakteru (tj. bibli či bratrské kancionály), ale také nejrůznější světská díla a učebnice.
Jejím nejvýznamnějším produktem je šestidílná tzv. Bible kralická – jeden z vrcholů tiskařského umění v našich zemích, ale především pokladnice českého jazyka.

Památník je ve správě Moravského zemského muzea v Brně a tvoří společně se zříceninou tvrze významnou středověkou památku.

ZÁMEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ - 20 km

Zámek VM_vysocina.eu_ořezZámek, původně románský hrad se tyčí nad městem na skalním ostrohu nad řekou Oslavou. Obklopuje ho rozsáhlý zámecký park.
Původní hrad z poloviny 13. století sloužil v minulém století dokonce i jako porodnice.

Po požáru v roce 1723 byl renesanční zámek barokně rozšířen a na přelomu 19. a 20. století pseudogoticky upraven.

Dnes vlastní areál rodina Podstatzky Lichtenstein.

Část zámku využívá Muzeum Velké Meziříčí, které se sem přestěhovalo po druhé světové válce. V osmdesátých letech z něj bylo Muzeum silnici a dálnic.

ZÁMEK ROSICE - 20 km

Rosice zámek_foto_Ladislav_NovotnýŽerotínská renesanční perla, místo, kde se již v 17. století dělala evropská politika, konečně prošla zasloušenou zásadní rekonstrukcí. Zámek byl opravdu ve strašném stavu. Za posledních třicet let se však  udělala spousta práce. Zámek je spravený, i když ne v celé šíři.

Hned na nádvoří mohou návštěvníci obdivovat renesanční arkády s alegorickými reliéfy. Areál je tvořen vlastním zámkem, dvěma křídly předzámčí, dvěma nádvořími a krásnou zámeckou zahradou

Zámek je velmi důležitou regionální památkou. Původní gotický hrad přestavěli Žerotínové na renesanční zámek. Moravský zemský hejtman Karel starší ze Žerotína zde měl po dvacet let své hlavní sídlo.

KLÁŠTER PORTA COELI - 21 km

Porta coeli_pohledPorta coeli (Brána nebes) je ženský klášter ze 13. století, ve kterém i dnes žije komunita sester cisterciaček.
Klášter založila královna Konstancie po smrti svého manžela - krále Přemysla Otakara I. za velké podpory obou svých synů Václava I a Přemysla.

Proslavenými dominantami tohoto kláštera jsou bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí románsko-gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Z interiéru kláštera potom kapitulní síň s kamenným čtenářským pultem a křížová chodba.