Turistické možnosti a cíle ve Velké Bíteši a okolí

3-mln NSPobyt na Bítešsku ocení zvláště ti, kteří hledají klidná místa mimo rušná turistická centra. Na své si tu přijdou jak zdatní turisté, tak rodiny s malými dětmi, které dávají přednost procházkám a lehčím túrám.

Navštivte Turistické informační centrum ve Velké Bíteši, kde si můžete opatřit mapky a průvodce na své výlety.

icko

 

Přečtěte si více o turistice na Bítešsku:

 

 

Přírodní poměry a krajina

Území Bítešska se rozkládá ve východní části Českomoravské vrchoviny a je součástí Křižanovské vrchoviny, podcelku Bítešská vrchovina. Ta je vymezena hlubokým údolím ředy Oslavy na jihu a Loučky na severu.

Zemský povrch v okolí Velké Bíteše má ráz mírně zvlněné pahorkatiny. Velká Bíteš leží v protáhlé kotlině. Do poměrně plochého reliéfu se zařezávají údolí potoků a rozdělují ho do dílčích plošin. 

V okolí Velké Bíteše se nachází poměrně různorodá krajina. Zhruba polovinu člověkem neosídlené krajiny tvoří lesy. Druhou polovinu potom zemědělská polní krajina, luční stanoviště a vodní plochy. Na Bílém potoku a jeho přítoku Bítýšce je několik rybníků, největším z nich je Vlkovský.

Chráněné druhy rostlin na Bítešsku: koniklec velkokvětý (Ocmanice), kosatec sibiřský (Stanoviště), všivec mokřadní (Heřmanov, Pánov), prstnatec májový (Velká Bíteš, Pánov, Heřmanov, Ludvíkov), vemeník dvoulistý (Březské, Lesní Hluboké), brambořík nachový (Šmelcovna) ad.

Chráněné druhy živočichů: kudlanka nábožná, netopýr brvitý, netopýr černý, netopýr pobřežní, netopýt velký, orel mořský, vrápenec malý, zmije obecná, škeble rybniční, čolek horský ad.

O přírodních poměrech a chráněných územích v okolí Velké Bíteše zpracovala a vydala Základní škola Velká Bíteš informační letáky, které si můžete vyzvednout v informačním centru nebo stáhnout na tomto odkaze: Letáky ke stažení.

Půvabná údolí a hluboké lesy

Náš kraj je protkaný řadou malebných údolí, jak dělaných na výlety pěšky nebo na kole. Velmi oblíbené je například mírné údolí Bílého potoka, pramenícího pod nejvyšším bodem Bítešských hor na severu regionu – 679 m n. m. vysokou Svatou horou u Křižanova, která je i významným poutním místem.

Na severu, mezi Níhovem, Lubným a Řikonínem, najdeme údolí potoka Haldy. To navazuje na divočejší údolí řek na Tišnovsku a jsou pro něj typické skalnaté útvary, kamenná moře, husté lesy a historie spojená s 2. světovou válkou. 

V jižní části Bítešska se prostírá rozlehlý lesopark bývalé Jindřichovické obory, dědictví péče o krajinu rodu náměšťských Haugwitzů.

Oblíbeným cílem turistů na Bítešsku jsou studánky (např. Jinošovské studánky), památné stromy, bývalé mlýny atd.