Památky UNESCO

Památky UNESCO jsou světový unikát nejvyšší hodnoty. Projděte si s námi atraktivní cíle, které jsou relativně dobře dostupné z Velké Bíteše a okolí. Obdivovat můžete rovnou pětici památek UNESCO v dojezdové vzdálenosti.

Brno - Vila Tugendhat (39 km)

vila tugendhatVila manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929-1930, navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, je instalovanou památkou moderní architektury. Jako jediná památka moderní architektury v České republice je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

 

Třebíč - Bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a židovský hřbitov (41 km)

bazilika sv prokopa trebicTřebíčské památky na seznamu UNESCO jsou unikátní tím, že je jich hned několik na malé ploše a reprezentují unikátní soužití židovské a křesťanské kultury v jednom městě. 

Putování za památkami vás tu přivede do židovské čtvrti a k Bazilice sv. Prokopa, které byly v roce 2003 zapsány na Seznam UNESCO.

 

Žďár nad Sázavou - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (42,5 km)

zdar nad sazavouPoutní kostel byl vystavěn podle návrhů významného pražského architekta vrcholného baroka Jana Blažeje Santiniho – Aichla.
Stavbou ho pověřil opat žďárského kláštera Václav Vejmluva, nadšený ctitel sv. Jana Nepomuckého, který se k jeho stavbě rozhodl hned poté, co byl v dubnu 1719 nalezen ve světcově hrobě ve Svatovítské katedrále v Praze jeho údajně neporušený jazyk.

 

Telč - Historické centrum (68 km)

telc unescoTelč leží v jihozápadním cípu Moravy, na půli cesty mezi Prahou a Vídní, v okrese Jihlava. Podle pověsti je založení města spojeno s vítězstvím moravského knížete Otty II. nad českým knížetem Břetislavem v roce 1099. 

Pro historickou cenu památek a pro jedinečně dochované náměstí bylo historické centrum města Telče roku 1970 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Lednicko-valtický areál (84 km)

lednice zamekVýznamný turistický cíl nedaleko hranic s Rakouskem je Lednicko-valtický areál na jižní Moravě.

Areál je nejrozsáhlejší koncepčně upravenou krajinou na světě, která je zapsaná na seznam památek UNESCO. Rozprostírá se mezi Lednicí, Valticemi a Břeclaví. Jde o komplex převážně loveckých zámečků a různých krajinotvorných prvků, kterých se dochovalo 15 z původních 16. V  parkově upravené krajině se nachází řada drobných staveb, například kaple, kolonády, umělá zřícenina či vítězný oblouk.