Historie

Stručná historie Velké Bíteše

 
"Maje známosť toho, že město Velká Byteš, ač nyní nevyniká ani lidnatostí ani jakoukoliv důležitostí nad jiná města venkovská, honositi se může znamenitou minulostí... "
Jan Tiray 

 

1240 králVáclavVelká Bíteš byla založena v první polovině 13. století patrně jako zeměpanské město na místě dřívější osady či dvoru. Okolo roku 1250 však přešla pod vrchnostenskou správu. Asi proto byla v polovině 14. století pouhým městečkem, které se ale v 70. letech 14. století pod přechodnou markraběcí správou proměnilo v město.

První písemná zmínka o Velké Bíteši pochází z roku 1240, kdy český král Václav I. převedl patronátní právo zdejšího kostela na tišnovský klášter.

 

O velkobítešském pohostinství

Jez, pí, hoduj, frejuj, hřeš a buď vesel,
kdo ví, kdy stín by smrtí vzešel,
užiješ rozkoše za života zde živého,
po smrti nezvíš, co jest kde bylo dobrého.

Zemská silnice a dálnice D1

Těmito slovy si zdejší kupec a primátor Daniel Glos ospravedlňoval v 17. století radost ze života. Naopak ke střídmosti vedla Bítešské vrchnost, která kupříkladu v roce 1711 vytýkala obci přílišné výdaje na vyživování různých lidí a koní. Je otázkou, zda mohly být výdaje nižší vzhledem k poloze města na zemské silnici. Právě tato zemská silnice bývala od 13. či 14. století určující pro podobu zdejší pohostinnosti. V současné době je jejím ztělesněním dálnice D1.