Chráněná území

Přírodní památka Olšoveček (3 km)

prirodni pamatka_olsovecekPřírodní památka Olšoveček se nachází 5,8 km pěšky jižně od Velké Bíteše, mezi obcemi Jindřichov a Pucov v bývalé Jindřichovské oboře.

Důvodem ochrany jsou vodní a mokřadní biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů organizmů. Pramení zde Pucovský potok.

K přírodní památce vede červená turistická značka a cyklostezka 5181 přímo z Velké Bíteše.

Najdeme tu také Holubí studánku, která leží na trase naučné stezky Jinošovské studánky. Nedávno byla studánka opravena a zastřešena. Odpočinek nabízí přístřešek u studánky nebo nedaleké odpočinkové místo u cyklostezky.

Zdroj fotky: mapy.cz.

Přírodní park Údolí Bílého potoka (od 4 km)

prirodni park_udoli_bileho_potokaPřírodní park Údolí Bílého potoka leží asi 18 km severozápadně od Brna a 10 km východně od Velké Bíteše v údolí dolního toku Bílého potoka, který ústí do Svratky ve Veverské Bítýšce. Údolí Bílého potoka je až 20 km dlouhé, zalesněné a místy skalnaté. Protíná mírně zvlněnou náhorní plošinu. Okolní terén nad údolím má až 528 m n. m., zatímco ve Veverské Bítýšce je nadmořská výška u potoka jen 238 m n. m.

Zdroj fotky: turistika.cz.

Přírodní památka Zhořská mokřina (8 km)

prirodni pamatka_zhorska_mokrinaPřírodní památka Zhořská mokřina se nachází jen 8 km jihovýchodně od Velké Bíteše. Důvodem ochrany je bohatá lokalita prstnatce májového. Kromě vzácného rostlinného druhu si na zamokřených loukách našly stanoviště pomněnka bahenní volnokvětá a starček potoční. Nad nimi poletují mokřadní motýl ohniváček modrolemý a můra šedavka bahenní. Kolem přírodní památky vede žlutá turistická značka.

Zdroj fotky: mapy.cz, uživatel Hvezdajaroslav 1.

Přírodní památka Náměšťská obora (11 km)

prirodni pamatka_namestska_oboraNáměšťská obora je přírodní památka, ale také evropsky významná lokalita i kulturní památka. Leží východně od Náměště nad Oslavou. V oboře se chovají daňci skvrnití. Předmětem vyhlášení přírodní památkou byla zámecká obora jako biotop zvláště chráněných druhů, jako je páchník hnědý, tesařík obrovský, kovařík fialový, holub doupňák, krutihlav obecný, včelojed lesní, hřib Boletus fechtneri a též pro ochranu přírodních stanovišť a druhů. Obora je přístupná jen v červenci a srpnu.

Zdroj fotky: mapy.cz, uživatelka Samkova Vera.

PR Údolí Oslavy a Chvojnice (14 km)

udoli oslavy_a_chvojnicePřírodní rezervace v zaklesnutých říčních údolích patří k mimořádně hodnotným místům pomezí Vysočiny a jižní Moravy. Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice však bude nahrazena vznikem národních přírodních rezervací (NPR) pod názvy Soutok Oslavy a Chvojnice a Divoká Oslava. V roce 2019 už vznikla NPR Divoká Oslava, připravován je vznik i druhé NPR. Prozatím tato přírodní rezervace zrušena nebyla.

Zdroj fotky: uživatel Mountainer, vrcholovka.cz.

NPR Divoká Oslava (od 15 km)

npr divoka_oslavaNárodní přírodní rezervace Divoká Oslava se nachází v kraji Vysočina na řece Oslavě. Jedná se úzký pás chráněného území kolem řeky Oslavy od Náměště nad Oslavou po rekreační oblast Skřipina. Důvodem ochrany lokality jsou přirozené ekosystémy lužních lesů, dubohabřin, suťových lesů, bučin, doubrav a suchých borů, vodní ekosystémy vegetace vodních toků, skalní ekosystémy skal a drolin, pohyblivých sutí a suchých trávníků, biotopy vzácných a ohrožených druhů rostlin.

Zdroj fotky: turistika.cz.

PR Slunná (19 km)

pr slunna_copyPřírodní rezervace Slunná leží severně od obce Lažánky v okrese Brno-venkov. Nachází se nad údolím Maršovského potoka. Náleží Deblínské vrchovině a je to oblast lesních porostů na východních svazích. Chráněn je ekosystém listnatého lesa, tvořený bukovými porosty místy až pralesovitého charakteru, kde hnízdí ptáci a kde vzniklo zázemí pro řadu vzácných a chráněných druhů rostlin - brambořík nachový, okrotice bílá, okrotice dlouholistá a kruštík modrofialový.

Zdroj fotky: kudyznudy.cz.