ZÍSKALI JSME 2. MÍSTO V SOUTĚŽI POPULARITY INFORMAČNÍCH CENTER

12.11.2018

ičko ocenění_copyDne 8. listopadu 2018 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků soutěže popularity Informačních center v rámci galavečera při Členském fóru A.T.I.C. ČR v Kutné Hoře. Díky Vám všem jsme se umístili na krásném 2. místě a za to Vám všem našim příznivcům a hlasujícím patří velké poděkování.

Vyhlašovatelem soutěže byla Asociace turistických informačních center ČR a provozovatelem Vydavatelství KAM po Česku. Hlasy bylo možné přidělit 435 certifikovaným turistickým informačním centrům ve 14 krajích České republiky. Celkem bylo přiděleno 18 403 hlasů, z toho 2 821 hlasů neplatných (15,33%), protože nedošlo k potvrzení autenticity emailové adresy. Platných hlasů bylo tedy přiděleno 15 582 (84,67%). Podobně jako v ročníku 2017 byly hlavními komunikačními kanály sociální sítě, emailová korespondence, částečně městské zpravodaje nebo osobní kontakt.

 

výsledky