PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ - 12 km

Kralice památník_Bible_mzm.cz_uprMenší obec Kralice nad Oslavou leží asi 12 km jižním směrem od Velké Bíteše.

Lze se tam dostat i na kole - po cyklotrase č. 5181 z Velké Bíteše - 13,6 km

Památník Bible kralické se nachází v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578-1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna.
Ta zde tiskla nejen knihy náboženského charakteru (tj. bibli či bratrské kancionály), ale také nejrůznější světská díla a učebnice.
Jejím nejvýznamnějším produktem je šestidílná tzv. Bible kralická – jeden z vrcholů tiskařského umění v našich zemích, ale především pokladnice českého jazyka.

Památník je ve správě Moravského zemského muzea v Brně a tvoří společně se zříceninou tvrze významnou středověkou památku.

Kralice památník_lis_mzm.cz_uprVýstava Umění knihtisku a bratrská tiskárna v Kralicích nabízí:

- originální ukázky knihtiskařského umění z přelomu 15. a 16. století
- knihy ze slavných pražských tiskáren Veleslavínovy a Melantrichovy
- první vydání Blahoslavova překladu Nového zákona
- jednotlivé díly Bible kralické
- originál slavné Komenského mapy Moravy z roku 1627

Návštěvníci se mohou rovněž těšit na funkční repliku knihtiskařského ručního lisu ze 16. století.

Interaktivní část výstavy umožňuje malým i velkým návštěvníkům vyzkoušet si práci renesančních tiskařů osobně.


KRALICE památník_mzm.cz_uprPamátník byl postaven podle návrhu předního českého architekta a urbanisty prof. architekta Bohuslava Fuchse (1895-1972) jako místo důstojného uložení bohatých materiálů z výzkumu kralické tvrze a ze sbírek Muzejního spolku.

 

 


OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí, úterý             zavřeno
středa - neděle           9:00 - 17:00 hod

Vstup zdarma.

Památník se nachází v ulici Martinská 228.

Kontakt: +420 770 119 395

POZŮSTATKY TVRZE 

Kralice tvrz_základy_mapy.cz_pohled_od_severu_J.Polách2020Kamenná tvrz i kostel sv. Martina vznikly pravděpodobně v 1. pol. 14. stol.

Mezi roky 1349 – 1379 vybudovali Kraličtí na návrší severně od kostela kamennou tvrz – své rodové sídlo, jež měla zřejmě od počátku uzavřené nádvoří se studnou a byla obklopena příkopem a valem.

Hlavní přestavba tvrze byla provedena na konci první poloviny 16. století Jindřichem Kralickým z Kralic, který ke gotickému stavení přistavěl tři renesanční křídla.

V 2. pol. 16. stol. byla tvrz dána k dispozici Jednotě bratrské a tehdy se sídlo stalo kulturním střediskem.

Ve třicetileté válce byla kralická tvrz vypálena.

Kralice památník_knihtisk_UPRV roce 1956 na místě zaniklé tvrze byly zahájeny archeologické výzkumy dr. Vlastou Fialovou s vynikajícími objevy zbytků původní stavby, mincí, předmětů každodenního života, ale především památky z bratrské tiskárny.

Mimo jiné bylo objeveno přes 4000 literek, ozdobných prvků, pracovních nástrojů, knižního kování a spon, které prokázaly existenci tiskařské dílny v Kralicích, kdy tento nález je svým rozsahem naprosto ojedinělým světovým unikátem.

 

Po zásadní rekonstrukci mohou návštěvníci Kralic nad Oslavou zažít svébytnou atmosféru tohoto místa, na kterém lze bez nadsázky cítit šlépěje světové historie.

Kralice tvrz_mapy.cz_K.Hekrdlová2022_UPR

 Kralice zřícenina_tvrze_mzm.cz_upr

 

 

 

 

Kralice památník_pomník_UPRU památníku se nachází POMNÍK BIBLE KRALICKÉ.

Je to první pomník na světě, který byl věnován nikoliv člověku, ale jeho dílu, tedy bibli.

Byl slavnostně odhalen 6. září 1936.

Je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako první pomník na světě věnovaný knize. 

 

 Zdroj: Moravské zemské muzeum v Brně