Osobnosti Velké Bíteše

Osobnost Velké Bíteše Staller Karel_Ing._1896-1975Představujeme nejvýznamnější osobnosti regionu Velkobítešska.

Historie Velké Bíteše sahá až do první poloviny 13. století. I proto jsou Velká Bíteš a okolní obce rodištěm a působištěm mnoha významných lidí, kteří přispěli k rozvoji mnoha oborů, ať už na regionální nebo nadregionální úrovni.

Osobnosti jsou seřazeny chronologicky od 18. stol. po současnost. Představujeme významné politiky, učitele, sportovce, právníky, lékaře i úředníky, kteří byli úzce spjati s Velkou Bíteší a okolím.

Přečtěte si více o historii Velké Bíteše.

Pelán Jaroslav (1925-2007), cvičitel TJ Sokol a TJ Spartak

thumb Pelán Jaroslav 1925-2007(* 8. 12. 1925 Velká Bíteš + 9. 2. 2007 Moravec), účetní, cvičitel TJ Sokol a TJ Spartak
Narodil se v rodině listonoše a ruského legionáře. Vystudoval v Brně obchodní akademii a po vojenské službě byl ve svém oboru zaměstnán u Okresního stavebního podniku, od roku 1963 v První brněnské strojírně, kde pracoval až do důchodu.

 

Multitalent na sport, turistiku, fotografování i organizační činnost

Jaroslav Pelán byl výborný gymnasta, nářaďovec, dlouhodobý cvičitel v TJ Sokol a později v TJ Spartak Účastnil se Všesokolského sletu v roce 1948 a čtyřikrát byl na celostátní spartakiádě v Praze. K jeho koníčkům patřila turistika, pěšky i na kole, fotografování – získal řadu ocenění v soutěžích. Jako vedoucí organizoval a vedl četné kulturní a turistické zájezdy. Byl členem Muzejního spolku Velkobítešska.

Rauš František (1926-2001), akademický malíř, pedagog

thumb Rauš František 1926-2001(*28. 11. 1926 Velká Bíteš + 4. 8. 2001 Praha), akademický malíř, textilní návrhář, pedagog
Jeho otec byl řezníkem a obchodníkem, rodina žila v domě čp. 33 v Lánicích. Vystudoval Vysokou školu uměleckou v Praze, kde byl později jmenován docentem. Jeho oborem bylo textilní a výtvarné umění a bytová architektura. Jako akademický výtvarník působil v Ústavu bytové a oděvní kultury (ÚBOK) v Praze.

 

Velký vztah k rodišti, mnoho odkazů umělecké tvorby

Do svého rodiště, kde měl mnoho přátel, se často vracel na návštěvy, ale také jako umělecký poradce a instruktor amatérských malířů sdružených v zájmových kroužcích. Pro zasedací síň Městského úřadu v našem městě vytvořil rozměrnou tapiserii. Věnoval se také žánrové olejomalbě z Vysočiny a rodného města. Několik jeho pláten zdobí kavárnu hotelu Jelínek, další jsou v soukromém držení místních obyvatel. V roce 2000 kompletně renovoval obrazy křížové cesty v kostele sv. Jana Křtitele.

Dačev Petko Dimitrov MUDr. (1928-2005), zubní lékař

thumb Dačev Petko 1928-2005( * 12. 11. 1928 Draganovo v Bulharsku + 9. 9. 2005 Velká Bíteš), zubní lékař, amatérský malíř
V r. 1946 se zapsal na Lékařskou fakultu Masarykovy university v Brně, obor stomatologie. Po absolvování provozoval stomatologickou praxi v Brně, od r. 1956 na zubním středisku ve Velké Bíteši, kde setrval až do odchodu na odpočinek v r. 1999. Zastával funkci vedoucího zubního střediska, později pověřen úkoly okresního stomatologa, v době nemoci zastupoval vedoucího polikliniky.

 

Krajinářská olejomalba, ale i jiný malířský záběr 

Až do sklonku života se věnoval malování. Začínal kresbami a pastelem, přešel k olejům, kterým zůstal věrný. Vypracoval si vlastní realistický styl. Námětově je jeho tvorba velmi pestrá, od témat figurálních a zátiší až po krajinářské. Z počátku zachytil hornaté scenérie rodného Bulharska, později všechen zájem soustředil na krajinu Vysočiny s jejími lidmi a sídly, včetně Velké Bíteše a jejího okolí.

Velký odkaz amatérského malířského umění

Hojně vystavoval, souborně s velkým průřezem představil svou tvorbu v r. 2002 ve výstavním sále Klubu kultury. V říjnu 2006 byla uspořádána další výstava k výročí jeho úmrtí. Jeho plátna s lékařskou a krajinářskou tématikou zdobí chodbu polikliniky ve Velké Bíteši. Pro svoji družnou, upřímnou a laskavou povahu byl oblíbeným a všude vítaným společníkem.

Pelán Tomáš (1930-1999), tajemník a předseda místního národního výboru

thumb Pelán Tomáš 1930-1999(* 31. 10. 1930 Velká Bíteš + 2. 5. 1999), tajemník a předseda místního národního výboru
Pocházel z dělnické rodiny, vyučil se automechanikem, následně pracoval ve Zbrojovce Brno a později ve Státní traktorové stanici ve Velké Bíteši. V letech 1960 – 1985 zastával funkci předsedy Místního národního výboru.

 

Vedení města v době rozvoje za minulého režimu

Stál v čele města v době největšího stavebního rozvoje: V průmyslové oblasti připomeňme stavbu nové výrobní haly První brněnské strojírny, v bytové výstavbě sídliště U Stadionu, v kulturní a vzdělávací sféře výstavbu kulturního domu, budovy základní školy a ve sportovní sféře fotbalový stadion, sportovní halu a ledovou plochu, v oblasti sociální založení nového městského hřbitova. Mnoha rodinám posloužil jako smuteční řečník při pohřbech jejich zemřelých členů.

Ťápal Josef (1931-2003), vedoucí Závodního klubu PBS

Ťápal Jožka 1931-2003(* 3. 3. 1931 Prostějov + 6. 3. 2003 Brno), úředník, vedoucí Závodního klubu PBS a Klubu kultury, herec - ochotník
Mládí prožil v Rousínově a ve Svitavách, kde absolvoval ekonomickou školu. Po jejím ukončení krátce působil jako účetní v Moravském Berouně a v Brně. Po přestěhování rodičů do našeho města nastupuje v r. 1951 jako účetní do nově budovaného průmyslového závodu nynější První brněnské strojírny a.s. (PBS), kde pracoval až do důchodu.

 

Herec a ochotník, aktivity v Bíteši

Věnoval mnoho času mládeži, koníčkem mu bylo ochotnické divadlo, spolu se členy divadelního odboru při závodním klubu PBS sehráli v šedesátých létech řadu představení. V roce 1964 absolvoval odborovou kulturně výchovnou školu v Praze a společně se svými spolupracovníky založil v témže roce Jednotný klub pracujících, který se stal střediskem kultury pro naše město a okolí. Od téhož roku rovněž organizoval tradiční bítešské hody.

Mimořádný vliv na společenský život

Byl zakladatelem Kulturního zpravodaje Závodního klubu PBS, sehrál významnou roli při výstavbě kulturního domu. I v důchodu se zúčastňoval společenského života, pomohl v činnosti nově ustavenému Seniorklubu, byl aktivním členem redakční rady Zpravodaje města Velká Bíteš a jeho dopisovatelem, působil v Muzejním spolku Velkobítešska.

Klímová Anna Ing. (1934 -2002), zemědělská inženýrka

thumb Klímová Anna Ing. 1934-2002(* 19. 4. 1934 Brno + 13. 12. 2002 Rajhrad u Brna), zemědělská inženýrka
Vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, po absolvování nastoupila do Strojní traktorové stanice ve Velké Bíteši. Celoživotním působištěm se pro ní stala Oblastní zemědělská laboratoř ve Velkém Meziřící.

 

Zvelebování Velké Bíteše i mimopracovní aktivity

Od roku 1976 až do onemocnění byla aktivní členkou komise stavební, zemědělské a komise životního prostředí při městské samosprávě. Zasloužila se o zvelebení a udržování městských parků, poskytovala odbornou zahradnickou pomoc sousedům a známým. Byla činná ve Svazu žen a TJ Spartak.

Jeřábek Emil (1938-2002), technik

thumb Jeřábek Emi 1938-2002l(* 3. 3. 1938 Velká Bíteš + 1. 1. 2002 Velká Bíteš), technik, činovník TJ Spartak
Vyučil se automechanikem, pracoval ve zkušebně První brněnské strojírny ve Velké Bíteši, absolvoval podnikovou technickou školu.

 

Moderní pekárna, ale i jiné občanské zájmy

Po restituci v roce 1991 získali spolu s bratrem pekárnu, kterou přebudovali na moderní pekařský provoz. Emil Jeřábek ho úspěšně řídil až do onemocnění v roce 2001. Podílel se řadu roků na činnosti TJ Spartak, dva roky zastával funkci tajemníka Městského úřadu, zakládal Občanské sdružení podnikatelů.