Osobnosti Velké Bíteše

Osobnost Velké Bíteše Staller Karel_Ing._1896-1975Představujeme nejvýznamnější osobnosti regionu Velkobítešska. Historie Velké Bíteše sahá až do první poloviny 13. století. I proto jsou Velká Bíteš a okolní obce rodištěm a působištěm mnoha významných lidí, kteří přispěli k rozvoji mnoha oborů, ať už na regionální nebo nadregionální úrovni. Osobnosti jsou seřazeny chronologicky od 18. stol. po současnost. Představujeme významné politiky, učitele, sportovce, právníky, lékaře i úředníky, kteří byli úzce spjati s Velkou Bíteší a okolím.

Přečtěte si také více o historii Velké Bíteše.

Pelán Jaroslav (1925-2007), cvičitel TJ Sokol a TJ Spartak

thumb Pelán Jaroslav 1925-2007(* 8. 12. 1925 Velká Bíteš + 9. 2. 2007 Moravec), účetní, cvičitel TJ Sokol a TJ Spartak
Narodil se v rodině listonoše a ruského legionáře. Vystudoval v Brně obchodní akademii a po vojenské službě byl ve svém oboru zaměstnán u Okresního stavebního podniku, od roku 1963 v První brněnské strojírně, kde pracoval až do důchodu. Jaroslav Pelán byl výborný gymnasta, nářaďovec, dlouhodobý cvičitel v TJ Sokol a později v TJ Spartak Účastnil se Všesokolského sletu v roce 1948 a čtyřikrát byl na celostátní spartakiádě v Praze. K jeho koníčkům patřila turistika, pěšky i na kole, fotografování – získal řadu ocenění v soutěžích. Jako vedoucí organizoval a vedl četné kulturní a turistické zájezdy. Byl členem Muzejního spolku Velkobítešska.

Rauš František (1926-2001), akademický malíř, pedagog

thumb Rauš František 1926-2001(*28. 11. 1926 Velká Bíteš + 4. 8. 2001 Praha) akademický malíř, textilní návrhář, pedagog
Jeho otec byl řezníkem a obchodníkem, rodina žila v domě čp. 33 v Lánicích. Vystudoval Vysokou školu uměleckou v Praze, kde byl později jmenován docentem. Jeho oborem bylo textilní a výtvarné umění a bytová architektura. Jako akademický výtvarník působil v Ústavu bytové a oděvní kultury (ÚBOK) v Praze. Do svého rodiště, kde měl mnoho přátel, se často vracel na návštěvy, ale také jako umělecký poradce a instruktor amatérských malířů sdružených v zájmových kroužcích. Pro zasedací síň Městského úřadu v našem městě vytvořil rozměrnou tapiserii. Věnoval se také žánrové olejomalbě z Vysočiny a rodného města. Několik jeho pláten zdobí kavárnu hotelu Jelínek, další jsou v soukromém držení místních obyvatel. V roce 2000 kompletně renovoval obrazy křížové cesty v kostele sv. Jana Křtitele.

Dačev Petko Dimitrov MUDr. (1928-2005), zubní lékař

thumb Dačev Petko 1928-2005( * 12. 11. 1928 Draganovo v Bulharsku + 9. 9. 2005 Velká Bíteš) , zubní lékař, amatérský malíř
V r. 1946 se zapsal na Lékařskou fakultu Masarykovy university v Brně, obor stomatologie. Po absolvování provozoval stomatologickou praxi v Brně, od r. 1956 na zubním středisku ve Velké Bíteši, kde setrval až do odchodu na odpočinek v r. 1999. Zastával funkci vedoucího zubního střediska, později pověřen úkoly okresního stomatologa, v době nemoci zastupoval vedoucího polikliniky. Až do sklonku života se věnoval malování. Začínal kresbami a pastelem, přešel k olejům, kterým zůstal věrný. Vypracoval si vlastní realistický styl. Námětově je jeho tvorba velmi pestrá, od témat figurálních a zátiší až po krajinářské. Z počátku zachytil hornaté scenérie rodného Bulharska, později všechen zájem soustředil na krajinu Vysočiny s jejími lidmi a sídly, včetně Velké Bíteše a jejího okolí. Hojně vystavoval, souborně s velkým průřezem představil svou tvorbu v r. 2002 ve výstavním sále Klubu kultury. V říjnu 2006 byla uspořádána další výstava k výročí jeho úmrtí. Jeho plátna s lékařskou a krajinářskou tématikou zdobí chodbu polikliniky ve Velké Bíteši. Pro svoji družnou, upřímnou a laskavou povahu byl oblíbeným a všude vítaným společníkem.

Pelán Tomáš (1930-1999), tajemník a předseda místního národního výboru

thumb Pelán Tomáš 1930-1999(* 31. 10. 1930 Velká Bíteš + 2. 5. 1999) tajemník a předseda místního národního výboru
Pocházel z dělnické rodiny, vyučil se automechanikem, následně pracoval ve Zbrojovce Brno a později ve Státní traktorové stanici ve Velké Bíteši. V letech 1960 – 1985 zastával funkci předsedy Místního národního výboru. Stál v čele města v době největšího stavebního rozvoje: V průmyslové oblasti připomeňme stavbu nové výrobní haly První brněnské strojírny, v bytové výstavbě sídliště U Stadionu, v kulturní a vzdělávací sféře výstavbu kulturního domu, budovy základní školy a ve sportovní sféře fotbalový stadion, sportovní halu a ledovou plochu, v oblasti sociální založení nového městského hřbitova. Mnoha rodinám posloužil jako smuteční řečník při pohřbech jejich zemřelých členů.

Ťápal Josef (1931-2003), vedoucí Závodního klubu PBS

Ťápal Jožka 1931-2003(* 3. 3. 1931 Prostějov + 6. 3. 2003 Brno) úředník, vedoucí Závodního klubu PBS a Klubu kultury, herec - ochotník
Mládí prožil v Rousínově a ve Svitavách, kde absolvoval ekonomickou školu. Po jejím ukončení krátce působil jako účetní v Moravském Berouně a v Brně. Po přestěhování rodičů do našeho města nastupuje v r. 1951 jako účetní do nově budovaného průmyslového závodu nynější První brněnské strojírny a.s. (PBS), kde pracoval až do důchodu. Věnoval mnoho času mládeži, koníčkem mu bylo ochotnické divadlo, spolu se členy divadelního odboru při závodním klubu PBS sehráli v šedesátých létech řadu představení. V roce 1964 absolvoval odborovou kulturně výchovnou školu v Praze a společně se svými spolupracovníky založil v témže roce Jednotný klub pracujících, který se stal střediskem kultury pro naše město a okolí. Od téhož roku rovněž organizoval tradiční bítešské hody. Byl zakladatelem Kulturního zpravodaje Závodního klubu PBS, sehrál významnou roli při výstavbě kulturního domu. I v důchodu se zúčastňoval společenského života, pomohl v činnosti nově ustavenému Seniorklubu, byl aktivním členem redakční rady Zpravodaje města Velká Bíteš a jeho dopisovatelem, působil v Muzejním spolku Velkobítešska.

Klímová Anna Ing. (1934 -2002), zemědělská inženýrka

thumb Klímová Anna Ing. 1934-2002(* 19. 4. 1934 Brno + 13. 12. 2002 Rajhrad u Brna) zemědělská inženýrka
Vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, po absolvování nastoupila do Strojní traktorové stanice ve Velké Bíteši. Celoživotním působištěm se pro ní stala Oblastní zemědělská laboratoř ve Velkém Meziřící. Od roku 1976 až do onemocnění byla aktivní členkou komise stavební, zemědělské a komise životního prostředí při městské samosprávě. Zasloužila se o zvelebení a udržování městských parků, poskytovala odbornou zahradnickou pomoc sousedům a známým. Byla činná ve Svazu žen a TJ Spartak.

Jeřábek Emil (1938-2002), technik

thumb Jeřábek Emi 1938-2002l(* 3. 3. 1938 Velká Bíteš + 1. 1. 2002 Velká Bíteš) technik, činovník TJ Spartak
Vyučil se automechanikem, pracoval ve zkušebně První brněnské strojírny ve Velké Bíteši, absolvoval podnikovou technickou školu. Po restituci v roce 1991 získali spolu s bratrem pekárnu, kterou přebudovali na moderní pekařský provoz. Emil Jeřábek ho úspěšně řídil až do onemocnění v roce 2001. Podílel se řadu roků na činnosti TJ Spartak, dva roky zastával funkci tajemníka Městského úřadu, zakládal Občanské sdružení podnikatelů.