Žďár nad Sázavou - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (42,5 km)

zdar nad sazavouPoutní kostel byl vystavěn podle návrhů významného pražského architekta vrcholného baroka Jana Blažeje Santiniho – Aichla.
Stavbou ho pověřil opat žďárského kláštera Václav Vejmluva, nadšený ctitel sv. Jana Nepomuckého, který se k jeho stavbě rozhodl hned poté, co byl v dubnu 1719 nalezen ve světcově hrobě ve Svatovítské katedrále v Praze jeho údajně neporušený jazyk.

 

 

Nádherné okolí kostela

Stavba kostela byla zahájena v srpnu téhož roku a jako místo stavby bylo vybráno návrší nad konventním rybníkem, jihovýchodně od kláštera. Kostel byl vysvěcen v září 1722 a je považován za vrchol Santiniho tvorby.

 

Číslo pět jako charakteristický znak

zelena hora zdar nad sazavouKostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Tato skutečnost má vycházet z legendy, ve které se praví, že se v místě, kde Jan Nepomucký utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Uvnitř kostela znázorňuje symboliku magického čísla pět především pět oltářů a pět chodeb, na hlavním oltáři pět hvězd a pět andělů. Nádvoří poutního místa vymezují ambity s pěticemi bran a kaplí. Brány umístěné uprostřed jednotlivých ramen mají kupolové střechy a doplněny jsou sochami.

 

Více informací se dozvíte na stránkách Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého

 

 

 

.