Přírodní park Údolí Bílého potoka (od 4 km)

prirodni park_udoli_bileho_potokaPřírodní park Údolí Bílého potoka leží asi 18 km severozápadně od Brna a 10 km východně od Velké Bíteše v údolí dolního toku Bílého potoka, který ústí do Svratky ve Veverské Bítýšce. Údolí Bílého potoka je až 20 km dlouhé, zalesněné a místy skalnaté. Protíná mírně zvlněnou náhorní plošinu. Okolní terén nad údolím má až 528 m n. m., zatímco ve Veverské Bítýšce je nadmořská výška u potoka jen 238 m n. m.

Zdroj fotky: turistika.cz.

 
Zalesněná úbočí Bílého potoka se nalézají ve dvou stupních lesních pásem. Dubohaborovém a především bukojedlovém, které tvoří zvláště na méně přístupných místech přirozené porosty. Činností člověka byl navýšen podíl smrku ztepilého a borovice lesní na úkor listnatých dřevin, napříč přirozenému rozhraní. Od roku 2018 byly smrkové porosty výrazně poškozeny suchem a kůrovcem. Obecná ochrana krajiny je zde na velké ploše, podobně jako u Přírodního parku Třebíčsko.
 

V okrese: Brno-venkov

Plocha chráněné oblasti: 40,46 km2

Nadmořská výška: 238 až 528 m n. m.

Rok vzniku chráněné oblasti: 1978