Chráněná území

Přírodní park Třebíčsko (od 20 km)

prirodni park_trebicskoPřírodní park Třebíčsko se dříve jmenoval Oblast klidu Třebíčsko. Nachází se severně od Třebíče a předmětem ochrany je zde výskyt významných rostlin. Přírodní park leží na vyvřelém podloží hornin Třebíčského masívu. Park byl vyhlášen roku 1982. Krajinný ráz zde tvoří balvanité ostrůvky s lesíky a křovinami, rybníky, remízky i jednotlivé stromy v pahorkatině, která je jen mírně zvlněná. Tradiční je výskyt koniklece velkokvětého.

Zdroj fotky: visittrebic.eu.

NPR Mohelenská hadcová step (24 km)

mohelenska stepMohelenská hadcová step je Národní přírodní rezervace a tyčí se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas. Nachází se blízko městyse Mohelno v okrese Třebíč. Hadcová step patří k jedné z nejcennějších lokalit v České republice i střední Evropě. Nadmořská výška se pohybuje od 265 m n. m. do 383 m n. m. Oblast je chráněná už od roku 1933, a to díky rozmanitosti fauny a flory, kterou způsobuje hadcové podloží, které činí lokalitu teplejší než ty okolní na jiném podloží.

Zdroj fotky: aktivnizona.cz.

PR Břenčák (24 km)

pr brencakPřírodní rezervaci Břenčák tvoří prudký zalesněný západní svah nad levým břehem Brněnské přehrady. Přítomny jsou skalní výchozy. Geomorfologicky náleží Boskovické brázdě. Lokalita je přírodě blízká až přirozená, tvoří ji lesní společenstva zakrslých doubrav se zastoupením dřínu jarního. Četné jsou teplomilné druhy rostlin. Rezervací prochází žlutá turistická značka z Veverské Bítýšky k mostu u Junácké louky. 

Zdroj fotky: turistika.cz.

PR Krnovec (25 km)

pr krnovecPřírodní rezervace Krnovec se nachází v prudké stráni nad Brněnskou přehradou blízko hradu Veveří. Geologické podloží tvoří granodiority brněnského masívu, devonské vilémovické vápence a permské rokytenské slepence Boskovické brázdy. K přírodní rezervaci se lze dostat po červené turistické značce od hradu Veveří. Zastoupeny jsou hlavně dubohabřiny. Předmětem ochrany je příkrá skalnatá stráň se suťovým porostem a velmi bohatým bylinným patrem.

Zdroj fotky: turistika.cz.

CHKO Žďárské vrchy (od 35 km)

zdarske vrchyŽďárské vrchy a stejnojmenná Chráněná krajinná oblast bývají právem označovány za jedno z posledních nedotčených míst České republiky. Žďárské vrchy leží na hlavním evropské rozvodí. Na sever a západ tečou řeky do Severního moře, na jih a východ do Černého. Krajina s bohatými lesy je unikátně zachována, protože v dřívějších dobách bylo místní klima studené a nehostinné. Nadmořská výška přesahuje 800 m n. m. 

Zdroj fotky: off-limits.cz.

CHKO Moravský kras (od 45 km)

macocha moravsky_krasChráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956. Celková výměra oblasti je 96,82 km². Je tvořena vápenci středního devonu až spodního karbonu a táhne se v severojižním směru mezi Sloupem a Brnem v délce 25 km. Moravský kras je jako jediný u nás tzv. úplný - vyskytují se všechny typické krasové jevy (kromě krasového pole) a jsou vyvinuté. Nechybí tu krasové plošiny se závrty, hluboké žleby se soutěskami, ponory a vývěry vodních toků, propasti a množství jeskyní.

Zdroj fotky: visitczechrepublic.com.

NPR Žákova hora (52 km)

zakova horaŽákova hora je se svými 810 m n. m. významným vrcholem Žďárských vrchů. Nachází se jen 2 km severovýchodně od obce Cikháj v okrese Žďár nad Sázavou. Nejvyšší bod Žďárských vrchů (Devět skal) je vzdálený 3 km. Vrchol Žákovy hory a jižní zalesněné svahy jsou součástí národní přírodní rezervace Žákova hora. Předmětem ochrany jsou výjimečně zachovalá lesní společenstva pralesovitého charakteru, která tvoří vhodný biotop pro organismy, které jsou v okolní krajině vzácné.

Zdroj fotky: vrcholovka.cz.