Jinošovské studánky

studnkaJsou pojmem mezi turisty. V termínu ke konci května se můžete přidat ke stejnojmennému turistickému pochodu, který vás provede po 9 studánkách. Individualisté mají samozřejmě možnost i kdykoli jindy.

 

 

Krokocin28 P1080847 pod hrab schudky ci u korbelu

Hluboké lesy, rybníky a malebná krajina Jindřichovské obory mezi Velkou Bíteší a Náměští nad Oslavou skrývá vedle pomníku posledního zdejšího vlka i jedinečný perlový náhrdelník 9 studánek, které se po léta těší pozorné péči místních obyvatel.

Až vás jaro zašimrá pod nosem a vám se nebude chtít čekat na pravidelné květnové Otvírání jinošovských studánek, vydejte se na výlet rovnou. K dispozici je přehledná mapka studánek, před vámi 12 km dlouhá trasa a především seznam studánek malebných jmen, jak je získaly podle svého místa:

1. Dolíhalova – je první studánkou na trase z Jinošova na okraji lesa Rakovce. Tuto studánku si našla a upravila rodina Dolíhalova v roce 1996.

2. Hraběcí – nazvaná podle louky mezi lesy v trati Rakovce a patřící k bývalému panství rodu Hauqwitzů. V roce 2008 byla studánka nově zastřešena.

3. Karlova – až do své smrti míval u ní službu pan Ludvík Chalupa z Hlubokého, u něhož se nezapomněli zastavit na kus řeči, kousek slaniny a hlt ohnivé vody jeho přátelé a známí, kterých jako člověk společenský měl vždycky dostatek. Podle něho se studánce někdy říkalo i Ludvíkova. Studánka byla obcí Hluboké obnovena v roce 2008.

4. Kalinova – najdeme ji blízko hájenky č. 43 na okraji lesa. Žily v ní a sloužily lesu a přírodě tři generace rodiny, podle nichž je studánka pojmenovaná. V roce 2004 se zde konal jarní koncert vážné hudby, který připravil jako holt svému rodnému kraji houslista olomoucké filharmonie a újezdský rodák pan Jan Duda. V roce 2008 byla studánka vyhlášena nejhezčí studánkou Vysočiny v soutěži Zelené srdce.

5. Panská – křtěná tak od nepaměti, hluboko v lese blízko křižovatky lesních cest a památníčku hajného Kaliny, který zde tragicky zahynul rukou pytláka.

6. U Korbele – dříve V Pastýřce – pojmenovaná podle názvu lesa. Pro blízkost obce Krokočína mívali u ní službu přátelé z této vsi. V roce 2008 studánku nově zastřešili a opravili.

7. V Olších – samotný název napovídá, že ji najdeme na vlhkém lesním místě, když jsme cestou k ní od studánky U korbela překročili silnici Náměšt´- Jinošov - Velká Bíteš a začali scházet po svažité stezce k níže vyvěrající studánce. Od samého počátku patří k nejpěknějším. Studánka je též pramenem Pucovského potoka, přítoku řeky Oslavy.

8. Holubí – od studánky V olší dojdeme k ní docela brzy. Vyvěrá z nitra země pod Budišovským kopcem a současně pod rybníkem "Na sklepích". Nedávno byla studánka opravena a zastřešena za přispění Lesů České republiky.

9. V Hrdle – je poslední, ale i první svým významem ze všech jmenovaných a lehce si jí všimneme při vstupu do rekreačního prostoru, který nezávadnou vodou zásobuje osadníky. Její pramen napájí blízký rybník Běliznu. Pojmenovaná je podle tvaru a podoby jejího okolí.

Cesta vede po neznačených cestách, jen občas narazíte na červenou turistickou značku. Vašimi průvodci ale budou dřevěné šipky, značící cestu od studánky ke studánce. Cestu můžete nastoupit odkudkoliv.

V článku byly použity materiály obce Jinošov.

Mapa studánek