ZÁMEK ROSICE - 20 km

Rosice zámek_foto_Ladislav_NovotnýŽerotínská renesanční perla, místo, kde se již v 17. století dělala evropská politika, konečně prošla zasloušenou zásadní rekonstrukcí. Zámek byl opravdu ve strašném stavu. Za posledních třicet let se však  udělala spousta práce. Zámek je spravený, i když ne v celé šíři.

Hned na nádvoří mohou návštěvníci obdivovat renesanční arkády s alegorickými reliéfy. Areál je tvořen vlastním zámkem, dvěma křídly předzámčí, dvěma nádvořími a krásnou zámeckou zahradou

Zámek je velmi důležitou regionální památkou. Původní gotický hrad přestavěli Žerotínové na renesanční zámek. Moravský zemský hejtman Karel starší ze Žerotína zde měl po dvacet let své hlavní sídlo.

KLÁŠTER PORTA COELI - 21 km

Porta coeli_pohledPorta coeli (Brána nebes) je ženský klášter ze 13. století, ve kterém i dnes žije komunita sester cisterciaček.
Klášter založila královna Konstancie po smrti svého manžela - krále Přemysla Otakara I. za velké podpory obou svých synů Václava I a Přemysla.

Proslavenými dominantami tohoto kláštera jsou bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí románsko-gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Z interiéru kláštera potom kapitulní síň s kamenným čtenářským pultem a křížová chodba.