Ostatní památky

 

Dům č. p. 117 - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BÝVALÁ "KURIE"

zuš 2Dům č. p. 117 v Hrnčířské ulici u kostela býval poplužním dvorem starobrněnského kláštera. Město jej zakoupilo v roce 1715 od hraběte z Collalto. Od roku 1790 budova sloužila pro účely školy, u které byl v roce 1878 přistavěn zadní trakt. Od 90. let 20. století zde sídlí Základní umělecká škola. 

Objekt se skládá ze dvou budov: ta přední, do níž se vchází průjezdem, byla postavena pravděpodobně v 17. století jako hospodářské stavení města Velké Bíteše a říkalo se jí „dvůr kurie". V 2. polovině 18. století bylo zrušeno městské pozemkové hospodaření, půda byla rozdrobena na parcely podle bonity a ty přiděleny tehdejším majitelům domů. Říkalo se jim „singularisté". Budova „kurie" tímto dosloužila.

„Moudří a opatrní" konšelé na radnici pojali smělý plán na zvelebení místního školství a od roku 1790 ožila jmenovaná budova ruchem školních dítek, proměněna na městskou školu s panem „rechtorem". Protože žáků přibývalo, zvětšila se brzy na dvojtřídní; ti malí byli v „klase" v přízemí, starší v patře budovy a slézali pověstné strmé schody.

Léta plynula a roku 1853 měla škola tři třídy a hned po uzákonění povinné osmileté školní docházky byla rozšířena roku 1869 na pětitřídní a potom na šestitřídní. Pochopitelně prostory bývalé „kurie" nepostačovaly, a tak byla přistavěna zadní část, ve které se zapo-čalo vyučovat od roku 1877. Od roku 1995 vystřídala v budově I. stupeň základní školy Základní umělecká škola, která působí ve Velké Bíteši od roku 1950, a prostory pro výuku v domě čp. 85 na náměstí dlouhodobě nepostačovaly.

(Zdroj: HISTORIE ŠKOLSTVÍ VE VELKÉ BÍTEŠI, Zpravodaj, květen-červen 2021)

 

Kurie brožura

 K výročí 300 let městské držby domu vydalo ICaKK Města Velké Bíteše brožuru s názvem OKOLNOSTI POŘÍZENÍ DOMU čp. 117 v HRNČÍŘSKÉ ULICI VE VELKÉ BÍTEŠI MĚSTEM V ROCE 1715, ve které se píše o historii budovy, o stavební obnově domu a o proměně městského dvora v obecní školu.  

(ukázka z publikace)
V roce 1728 se "libera Curia" nacházela ve stavu po nákladné collaltovské přestavbě z poloviny 90. let 17. st. Budova měla do ulice světlou zřejmě okrovou a do zahrady bílou fasádu, výroznější barokní štít směrem ke kostelu, vrata klenutější a nad nimi patrně collaltovský znak, střechu pokrytou šindelem, dřevěný plot u zahrady, dům čp. 118 byl zřejmě stržen

 

 

Publikaci lze zakoupit v Turistickém informačním centru ve Velké Bíteši nebo na našem eshopu

 

Památník padlých

 Na Náměstí Osvobození u kostela vytvořil František Machatý v roce 1926 pomník padlých.

 

 

 

 

 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA - TIŠNOVSKÁ

zš tišnovská_revitalizaceK dalším pozoruhodným stavbám se řadí nově zrekonstruovaná základní škola, se svou obnovenou historizující fasádou z roku 1904 a na ní navazující přístavba z roku 1962, která byla přestavěna a rozšířena do podoby novodobého moderního objektu s prvky funkcionalismu.

 

 

ZŠ komenský_detailVýjimečná bronzová socha Jana Ámose Komenského v nadživotní velikosti, umístěna před hlavním vchodem do budovy prvního stupně základní školy, je dílem moravského sochaře a malíře Nikose Armutidise. (vytvořil např. bustu V. Menšíka na ZŠ v Ivančicích) a nese tento nápis:

"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."

 

zš komenský nápis