Aktuality

O vedení města dosud nerozhodnuto

starostaVážení spoluobčané,

chtěl bych vám poděkovat za vaši účast v komunálních volbách. Hlasování je dokladem vašeho zájmu o město, a jeho směřování v následujícím období. Skutečnost, že se letošních voleb zúčastnilo osm volebních subjektů, se odrazila v dosud probíhajícím povolebním vyjednávání o sestavení budoucí koalice.

Aktuální nepřehlednost situace v tomto povolebním týdnu způsobují předčasné informace, podávané veřejnosti o sestavování budoucí koalice a budoucím starostovi. To za situace, kdy všechna povolební jednání nebyla ukončena, složení koalice pro následující období nebyla pevně ukotvena a o osobě starosty bude rozhodnuto na ustavujícím zasedání zastupitelstva města.

Jsem přesvědčen, že všechny volební subjekty mají na mysli zejména budoucí rozvoj a blaho našeho města. Způsob a formy prosazování své pozice na cestě k rozvoji města je u každého z nich jiná. Pro následující období přeji městu koalici, která společnou budoucí prací bude podporovat volební cíle, vycházející z potřeb města a přání jeho obyvatel a nalezne cestu vedoucí k jejich realizaci. Případná opozice, ať je konstruktivní opozicí, která bude práci koalice sledovat, připomínkovat a svými věcnými názory korigovat.

Velká Bíteš, 29.9.2022
Ing. Milan Vlček, starosta města

KLAVÍRNÍ TRIO - KONCERT BHP - 4. 10. 2022

BHP-Klavírní trio_ořezBítešský hudební půlkruh zve všechny přátele hudby na koncert

KLAVÍRNÍ TRIO,

který uvede v úterý 4. října 2022 v 19 hod v sále Kulturního domu Velká Bíteš.

 

"Je tady říjen a s ním tradičně první koncert sezóny Bítešského hudebního půlkruhu. Tentokrát nám přijde zahrát vedení pražské AMU - děkan prof. Ivan Klánský a proděkan prof. Leoš Čepický. Zřejmě, aby si zlepšili věkový průměr, vzali s sebou Adama Klánského, výborného mladého violoncellistu. Přijďte, uslyšíme."
Otto Hasoň
 
BHP-Klavírní trio

CARMINA BURANA - koncert 9. 10. 2022

Koncert Carmina_Velká_Bíteš_fotoV neděli 9. října 2022 se v kulturním domě ve Velké Bíteši uskuteční koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů.
Spolu se sólisty Janáčkovy filharmonie Ostrava, Moravským komorním sborem a Chorusem Ostrava uvedeme monumentální a velmi oblíbenou skladbu Carla Orffa - Carmina Burana.

Řídí: Jiří Šimáček
Vstupné: dobrovolné
 

Legendární sbor se zkratkou PSMU, na který chodívaly naše babičky a maminky. Sbor letos účinkuje už 119. sezónu, v roce 2015 prošel významnou obměnou, kdy po téměř čtyřicetiletém, vynikajícím působení Lubomíra Mátla přichází mladá generace v podobě nového uměleckého vedoucího MgA. Jiřího Najvara. 

Koncert Carmina Velká Bíteš

 

TÝDEN KNIHOVEN 3. - 7. 10. 2022

týden knihoven_obrázekZačátkem října bude v Městské knihovně Velká Bíteš probíhat Týden knihoven

"Rády bychom vám během tohoto týdne nabídly zajímavé akce, lépe vás seznámily s provozem knihovny a zpřístupnily ji pro všechny, kdo mají chuť ji lépe poznat, popovídat si o jejích možnostech, akcích a provozu.

A co se tedy konkrétně bude tento týden dít?

OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍM MATEŘSKÉ ŠKOLY NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

MŠ slavnostní_otevření_lidéMateřská škola na Masarykově náměstí přivítala 1. září 2022 děti v nově zrekonstruované škole, a to díky zrealizovanému projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86".

Dovoluji si alespoň krátce shrnout slavnostní otevření mateřské školy, které se uskutečnilo ve středu 31. 8. 2022.

Odpolední slavnost byla pro nás všechny odměnou za několik let příprav a práce. Počasí se ten den měnilo z hodiny na hodinu, bylo chladno, ale nakonec nám nepršelo. Na nádvoří před mateřskou školou, které se celé zaplnilo, hrály na uvítanou reprodukované dětské písničky.

Plánované stavby Města Velká Bíteš

3Vážení občané,

představujeme Vám stavby které chceme v příštích letech realizovat:

HODY 2022 POHLEDEM POŘADATELE

Sobota podhorácko_dětiHODY POD VODOU

Vážení občané města,
 plně si uvědomuji, že současná doba je pro spoustu našich občanů složitá a nelehká. Ale některé reakce v návaznosti na uspořádání letošních hodů byly až za hranou slušnosti. Málokdo, pokud se aktivně nezúčastnil hodů, ví kolik práce a stresových situací zažívá malý kolektiv pořadatelů. Navíc, když se k tomu přidají nepříznivé meteorologické podmínky, může být program sebelepší a stejně u některých neobstojí. Rád bych podal vysvětlení k některým záležitostem, které byly podávány z úst spoluobčanů, ne zrovna úplně přesně.