Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši

náměstí svrchu2Náměstí je památkově chráněno od roku 1958. Jedná se o nejstarší část města, která se, co do velikosti, od dob svého vzniku téměř nezměnila. Podélné prostorné náměstí je vroubené měšťanskými domy, z něho vybíhají dvě ulice ke kostelu, který dominuje tomuto uskupení.

Přes náměstí procházela hlavní komunikace z Brna na Jihlavu. Sloužilo také jako tržiště, tradice velkých jarmarků se zde udržela až do roku 1938. Celý prostor byl v průběhu 15. století obehnán mohutnými hradbami se samostatným opevněním kostela jako tvrze.
Ty však byly začátkem 19. století postupně z větší části zbořeny, dochovalo se pouze opevnění kostela. Dnešní hranice památkové zóny sleduje přibližně průběh bývalých hradeb města.

kašna hlavaVelkobítešské náměstí krášlí dvě totožné neoklasicistní kamenné kašny. Jsou vyrobeny z bílého a tvrdého granitu a pískovce a pocházejí z roku 1849. Základnu kašny tvoří dva kamenné stupně na nichž je osmiboká kamenná vodní nádrž. Uprostřed je osazen pískovcový hranol zdobený ze všech čtyř stran litinovými maskarony, které slouží jako chrliče.  Jako zdroj pitné vody pro město fungovaly do počátku 20. století. 

 

socha sv_jan-nepomucky3_malaMezi východní a západní kašnou stojí socha svatého Jana Nepomuckého, která je také památkově chráněným objektem. Socha na náměstí stojí od roku 1714. Na podstavci sochy je vytesán latinský nápis: „In sanCtItate tVa praesta a Deo Avxilivm eXIstentIbVs et fVtVrIs bItesensIbVs“, což v překladu znamená: „Ve svatosti své povznesené k Bohu přimluv se za současné i budoucí Bítešany“. Z velkých písmen lze vyčíst výše zmíněný letopočet.

 

Před budovou radnice stojí bronzová busta Tomáše Garrigue Masaryka, kterou zhotovil v roce 1991 sochař z Velkého Meziříčí Jiří Marek.

Původně zde stála socha T. G. Masaryka v nadživotní velikosti z roku 1938, která musela být v období 2. světové války odstraněna a v poválečném období již nebyla nikdy zpětně osazena.