KAMENY ZMIZELÝCH VE VELKÉ BÍTEŠI

17.5.2023

kameny zmizelých_otto_karelZde žil Karel Fuchs, zavražděn 1942 v Osvětimi. To od květnového pondělí, výročí konce 2. světové války, říká kolemjdoucím jedna ze čtyř třpytivých destiček se jmény členů rodiny Fuchsových, které se objevily před domem čp. 86 na náměstí ve Velké Bíteši.


Kameny zmizelých připomínají osudy lidí, kteří byli nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračních táborech či vyhnáni ze svých domovů nebo dohnáni k sebevraždě. Ve velké většině případů se jednalo o osoby židovského původu. Kameny zmizelých se zpravidla nacházejí před posledním místem pobytu obětí.


kameny zmizelých_ottoV písemných materiálech uložených v bítešském muzeu se dozvídáme:
Tažení proti židům se začalo objevovat brzy po okupaci. V Bíteši žila jen jedna židovská rodina – Fuchsova. Ostatní židé se od nás odstěhovali již dříve nebo jejich rodiny vymřely. Karel Fuchs žil se svou ovdovělou matkou a dvěma sestrami v domě na náměstí čp. 86.
Zde provozoval obchod s pivem a jeho sestry vedly výčep lihovin. Byl to společenský člověk, sokol, sportovec. Na podniku se nejdříve objevil nápis „Židovský obchod", česky i německy, potom začal Karel Fuchs nosit na kabátě žlutou hvězdu s nápisem „JUDE" - Žid. Počal se skrývat před lidmi a jen v dobu určenou pro židy chodil nakupovat životní potřeby do obchodů. Postupem doby mu byl zabaven majetek, živnost likvidována a rodina odtransportována do koncentračních táborů v Terezíně a Osvětimi.

Matka z dcerami byla 18. 5. 1942 deportována transportem z Třebíče do Terezína. Syn Karel byl deportován pravděpodobně jiným dodnes neznámým transportem, údajně přímo do Osvětimi. Záznamy a paměti o jejich dalším osudu se různí. Každopádně faktem zůstává, že se do Velké Bíteše z koncentračních táborů již nikdy nevrátili.


kameny zmizelých_otto2Pietní akt položení Kamenů zmizelých se uskutečnil v pondělí 8. května v 16 hodin. Promluvil a židovskou modlitbu za zemřelé pronesl čestný host JUDr. Jáchym Kanárek, předseda brněnské židovské obce a starostka Města Velké Bíteše Ing. Markéta Lavická.

Život a osud členů rodiny Fuchsových přítomným připomenuli žáci bítešské základní školy Zdislava Chadimová, Viktorie Hanzelková, Noemi Jelínková, Nela Pražáková, Karolína Vrbová a Adam Pokorný, dále pak svou řeč pronesl Mgr. David Dvořáček za Sbor dobrovolných hasičů města Velké Bíteše. Přítomni byli také zástupci České obce Sokolské – TJ Sokol Velká Bíteš a Červeného kříže. Akt pokládání Kamenů zmizelých hudebně doprovodil Jaromír Smrž – housle a Otto Hasoň - kytara skladbou z filmu Schindlerův seznam a židovskou písní Yoshke, yoshke.


Při příležitosti dne konce 2. světové války pronesl Otec Bohumil Poláček z bítešské římsko-katolické farnosti modlitbu za oběti všech válek a závěrem tohoto pietního odpoledne proběhlo položení věnce k pomníku TGM znovu obnoveného před budovu bítešské radnice v roce 1991.


Ivo Kříž

Fotografie z akce najdete ve FOTOGALERII.