ZALOŽENÍ MĚSTA A UDĚLENÍ PLNÝCH MĚSTSKÝCH PRÁV

 
"Maje známosť toho, že město Velká Byteš, ač nyní nevyniká ani lidnatostí ani jakoukoliv důležitostí nad jiná města venkovská, honositi se může znamenitou minulostí... "
Jan Tiray 

 

1240 králVáclavVelká Bíteš byla založena v první polovině 13. století patrně jako zeměpanské město na místě dřívější osady či dvoru. Okolo roku 1250 však přešla pod vrchnostenskou správu. Asi proto byla v polovině 14. století pouhým městečkem, které se ale v 70. letech 14. století pod přechodnou markraběcí správou proměnilo v město.

První písemná zmínka o Velké Bíteši pochází z roku 1240, kdy český král Václav I. převedl patronátní právo zdejšího kostela na tišnovský klášter.

 

Plné městské právo

listinaPlného městského práva dosáhla Velká Bíteš roku 1408, tehdy získala od své vrchnosti - pana Lacka z Kravař (který byl zemským hejtmanem a hofmistrem krále Václava IV.) právo odúmrti, které dosud scházelo k dosažení plného městského práva (Velká Bíteš již měla právo hradební, hrdelní, várečné i právo výročního trhu). 

Z této doby pochází i její erb (polovina moravské orlice a českého lva na zlatomodrém poli). Velká Bíteš měla tehdy přibližně 850 obyvatel. 

 Ve Velké Bíteši se dochovala ve velmi dobrém stavu Velkobítešská městská kniha z roku 1414. 

Vrchnost středověké VB

Zdroj obr.: Regionální učebnice Bítešsko