Stručná historie Velké Bíteše

 
"Maje známosť toho, že město Velká Byteš, ač nyní nevyniká ani lidnatostí ani jakoukoliv důležitostí nad jiná města venkovská, honositi se může znamenitou minulostí... "
Jan Tiray 

 

1240 králVáclavVelká Bíteš byla založena v první polovině 13. století patrně jako zeměpanské město na místě dřívější osady či dvoru. Okolo roku 1250 však přešla pod vrchnostenskou správu. Asi proto byla v polovině 14. století pouhým městečkem, které se ale v 70. letech 14. století pod přechodnou markraběcí správou proměnilo v město.

První písemná zmínka o Velké Bíteši pochází z roku 1240, kdy český král Václav I. převedl patronátní právo zdejšího kostela na tišnovský klášter.

 

Plné městské právo

listinaPlného městského práva dosáhla Velká Bíteš roku 1408, tehdy získala od své vrchnosti - pana Lacka z Kravař (který byl zemským hejtmanem a hofmistrem krále Václava IV.) právo odúmrti, které dosud scházelo k dosažení plného městského práva (Velká Bíteš již měla právo hradební, hrdelní, várečné i právo výročního trhu). 

Z této doby pochází i její erb (polovina moravské orlice a českého lva na zlatomodrém poli). Velká Bíteš měla tehdy přibližně 850 obyvatel. 

 

Vrchnost středověké VB

Zdroj obr.: Regionální učebnice Bítešsko

 

O blaho města se ve středověku starali konšelé a rychtář. Voleni byli patrně každoročně na sv. Kateřinu (25. listopadu). Rychtář býval tzv. policejním úředníkem, vymáhajícím platné právo. Dohlížel tak na chod města a předsedal soudu. 

Další rozvoj zažila po husitských válkách od poloviny 15. století, který vrcholil počátkem 16. století. Zřejmě již tehdy město dosáhlo počtu 1200 obyvatel. Za třicetileté války ovšem zpustlo téměř z poloviny. Poválečná obnova probíhala pomalu a trvala až do poloviny 18. století.

 

Průmyslová revoluce a založení První brněnské strojírny

Velká Bíteš bývala od konce 14. století až do zrušení poddanství v roce 1848 jediným městem na panství, přičemž vrchnost sídlila v Náměšti nad Oslavou. Znamenalo to, že požívala větší samostatnosti, než bývalo u vrchnostenských měst zvykem, avšak vrchnostenské podnikání bylo místně vázáno na její sídlo. Průmyslovou revoluci tak Velká Bíteš zažila až v polovině 20. století založením technicky náročného podniku První brněnské strojírny. Tehdy měla přibližně 1800 obyvatel, nyní je jich přes 5000.

Důležitá křižovatka dálkových cest

Zdejší pohostinnost má hluboké kořeny v minulosti. Je trvale vázaná na dálkové cesty a zemědělské zázemí. Již vznik Velké Bíteše souvisel s křižovatkou dálkových cest a Bítešští už ve středověku dosáhli na tuto skutečnost vázaných privilegií, jakými bylo kupříkladu várečné právo patřící k 33 domům na náměstí. Též nynější doba potvrzuje životaschopnost naznačených předpokladů, které zosobňuje dálnice D1 spojující Prahu a Brno.

Jan Zduba