Rezervace na st 08.12.2021

Objekt Název a popis Začátek Konec Stav
Kulturní dům
  • Hlavní sál
  • Přísálí
  • Galerie
  • Učebna
  • Horní bar
  • Výčep „Peklo“
  • Jeviště
  • Herecká šatna
  • Šatna
Setkání zaměstnanců PBS VB
Kulturně společenská akce
st 08.12.2021 08:00 st 08.12.2021 22:00 nezávazná

Před vložením vlastní rezervace se ujistěte, že se nekryje s žádnou rezervací z této tabulky. V případě kolize vám nebude vložení rezervace umožněno.

Vložit rezervaci na tento den