Poděkování

Ve středu 27. listopadu si senioři prohlédli rekonstruované budovy základní školy. Prohlídka se uskutečnila na pozvání ředitelky školy Mgr. Věry Kroutilové, která nás také školou provázela. Sešli jsme se v 15.00 hodin u „Amose".

Ve vstupní hale nás paní ředitelka seznámila s rozsahem rekonstrukce a pak nás provedla oběma budovami. Prohlédli jsme si nové šatny, třídy, jídelnu a tělocvičnu. Došlo také na vzpomínky, většina z nás když ne obě, tak jednu budovu navštěvovala. Zavzpomínali jsme, kdo do které třídy chodil i na učitele, kteří nás učili. Bylo to moc pěkné odpoledne a škola se nám moc líbí. Těm kdo se o tuto rekonstrukci zasloužili, patří velký dík. Také děkujeme paní ředitelce, která tuto prohlídku umožnila a velice se nám věnovala. A nabídla nám někdy příště prohlídku školy na Sadové. Toto pozvání určitě přijmeme a těšíme se.
Velký dík.
Jana Požárová, za Seniorklub