Kolpingova rodina uspořádala výroční setkání

61011805 10161679248000507_308294552098177024_oVýroční setkání členů a příznivců Kolpingovy rodiny se uskutečnilo 8. prosince. Kromě přijetí nových členů byla na programu volba nového představenstva. Předsedou Kolpingovy rodiny je i nadále Ladislav Koubek, sekretářem Ludmila Fatěnová.

V příštím roce se opět můžete těšit na oblíbené aktivity pořádané Kolpingovou rodinou, mezi které patří Bítešská akademie, či aktivity pro děti a mládež. O pololetních prázdninách pořádá Kolpingova rodina minitábor pro děti v Měříně. Návštěva partnerské Kolpingovy rodiny Schrobenhausen se uskuteční 1. - 3. května.

Kolpingova rodina ve Velké Bíteši byla založena 30. května 1996. Jedenáct zakládajících členů, inspirovaných myšlenkami Adolfa Kolpinga, zvolila svým prvním předsedou MUDr. Tomáše Lajkepa. Zaměřuje se především na práci s dětmi a mládeží. V rámci farnosti se podílí na různých aktivitách určených mládeži, rodinám s dětmi i seniorům. Za dvacet let své činnosti uspořádala bezpočet různých akcí a soutěží pro děti a mládež. Pod její záštitou se každý rok uskuteční tři letní tábory,letní dovolená rodin,pravidelná setkávání dětí, ale i některé populární, hojně navštěvované akce, jako hodové soutěžní klání Bíteš hledá borce, Martinský průvod světýlek nebo Pohádkový les.

Pod její záštitou působí také Mateřské centrum Bítešáček. Nesmíme zapomenout také na její podporu kulturních vystoupení, chrámový zpěv, knihovnickou činnost aj. Jejím heslem je již uvedený výrok A. Kolpinga: Problémy doby vám ukáží, co máte dělat. Společným úsilím svých členů tak napomáhá budovat občanskou, demokraticky smýšlející, proevropskou společnost.

Kolpingova rodina Velká Bíteš je součástí Kolpingova díla České republiky. V současné době má asi 50 členů. Její činnost získala na významu i intenzitě navázáním partnerství s Kolpingovou rodinou z bavorského Schrobenhausenu.

/ Ladislav Koubek a Alois Koukola