Vážení členové a příznivci Kolpingovy rodiny,

svolávám tímto členské shromáždění naší Kolpingovy rodiny na neděli 8.12. v 10:30 hodin na faře v Bíteši. Ještě předtím v 9:30 hodin si na druhé nedělní mši připomeneme blahoslaveného Adolpha Kolpinga a všechny dobrodince Kolpingova díla. Všichni jste zváni.

Protože představenstvu Kolpingovy rodiny uplynulo čtyřleté funkční období, bude součástí i volba nového předsedy a dalších členů představenstva. Já se míním funkce předsedy vzdát, protože se v Bíteši zdržuju už méně. Pokud byste věděli o adeptech do vedení Kolpingovy rodiny, budete mít příležitost je navrhnout. Prosím proto modlete se na tento úmysl a budu rád, když se buď nabídnete nebo navrhnete vhodné adepty.

Program:
1. Zahájení, zpráva o činnosti Kolpingovy rodiny 2015-2019
2. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele
3. Volba představenstva Kolpingovy rodiny
4. Volba revizní komise Kolpingovy rodiny
5. Činnost Kolpingovy rodiny 2020
6. Diskuse, různé

Pokud ještě nejste členy Kolpingovy rodiny, můžete se přihlásit a budeme za to rádi. V tom případě mi napište. I pokud tak neučiníte, jste srdečně zváni.

Ladislav Koubek