Bítešáci na Vyhlídce prezentovali partnerství se Schrobenhausenem

Foto KolpingJe pátek 21. dubna, sraz máme na brněnském nádraží a sedáme na vlak směr Letovice. Jsme tři. Jedeme na každoroční setkání zástupců Kolpingových rodin z České republiky. Setkání se koná v penzionu Vyhlídka v Češkovicích na okraji Blanska. Večer mezi nás přišel opat želivského kláštera Jáchym Šimek, aby nám popovídal o životě svého předchůdce Bohumila Víta Tajovského, který by se letos dožil 105 let, a který byl prvním duchovním správcem Kolpingova díla ČR.

Volný čas jsme využili na seznámení s členy ostatních Kolpingových rodin a na zábavné aktivity. V sobotu ráno po snídani jsme zahájili společný program povídáním o partnerství naší Kolpingovy rodiny s Kolpingy ve Schrobenhausenu. A o oslavách dvaceti let založení naší rodiny. Kromě fotek jsme promítli i krátké video České televize o těchto oslavách a zodpověděli dotazy. Aktivity bítešského Kolpingu se setkaly s opravdu velkým ohlasem.
Vyslechli jsme i prezentace dalších rodin, ze kterých můžeme čerpat inspiraci. Se zástupci KR Praha jsme domluvili říjnový víkendový pobyt našich ministrantů v Praze a se zástupcem KR Brno I. účast na letním pobytu v Černé Hoře, který každoročně organizuje pro své studenty. Po vydatném obědě a neformální besedě jsme se rozjeli do svých domovů. Další setkání se uskuteční 27. května na pouti ve Věžnicích, kde se nachází jediná kaple v ČR, zasvěcena blahoslavenému Adolphu Kolpingovi.
/ Vít Ševčík