KONCERT PĚVECKÝCH KURZŮ POD VEDENÍM PETERA DVORSKÉHO