Interna + DIA ambulance - MUDr. Jindriška Tichánková