KRÁLOVNIČKY - 19. 5. Březské

2.5.2024

Královničky2024Také v letošním roce přivítají jarní slunce mladé dívky z Velkobítešska tradiční obchůzkou po vsi a rozdáváním požehnaných zelených ratolestí.

Svatodušní obchůzka Královniček se koná v neděli 19. 5. 2024 v obci Březské u Velké Bíteše.

Začíná se ve 14 hodin, průvod dívek vychází od hasičky a jde směrem ke kapli, tam se zastaví na obřadní zpěvy a tance, po nich pokračuje dále k parku uprostřed obce, kde tance ještě jednou zopakuje.

Průvod končí na výletišti v parku pod lipami, kde chlapci z Bítešské chasy zavádějí nejstarší dívky do tanečního kola.

Žehnání zelených ratolestí pro obchůzku královniček se provádí v pátek 17. května 2024 při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši. Začátek mše je v 18 hodin.

K jarním zvykům, které se na Velkobítešsku a jinde kdysi udržovaly, patří Královničky. Je to jedna ze tří obchůzek uzavírajících trojici obchůzek jarního cyklu a obřadů spojených se zemědělským rokem. Říkalo se jim také královinky, králověnky, králůvky, králky, grálky.

Pod všemi těmito názvy se skrývá prastarý jarní obřad, který má původ v pohanských zvycích souvisejících s vítáním jara, s uctíváním slunce, omládlé přírody a vody. Slavnost splňovala funkci prosperitní, magickou a kultovní vztahující se k zajištění vegetace, pastvin, dobytka a dostatku zdravé a čisté vody. Měla rovněž vztah k období dospělosti. Obyčej zanikl v 19. století.

Na Velkobítešsku byly královničky formou kolední obchůzky po vsi obnoveny v roce 2003. Prvních sedm let ji dívky prováděly v osadě Jestřabí, od roku 2011 se vydávají do Březského – asi 7 km severně od města Velké Bíteše.

Obchůzka královniček na Velkobítešsku byla v roce 2015 zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina. Hlavním účelem seznamu je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky.

Zdroj textu: Kralovnicky-cz

Královničky2024