Velkoobjemové kontejnery – vysvětlení

2.4.2024
spring-cleaning-4004389 640_1Vážení spoluobčané,
 
letos nastalo teplé počasí velice brzy a s tím souvisí také dřívější práce na zahradách a kolem domů. 
Množí se dotazy, proč nejsou kontejnery na velkoobjemový odpad přistaveny dříve. Odpad z těchto kontejnerů, jak už název říká, zabírá hodně místa.
 
 Před vlastním odvozem je nezbytně nutné ještě vše důkladně přebrat a odstranit odpady, které tam rozhodně nepatří (kov, nebezpečné odpady, stavební suť atd.) Následně je tento odpad naložen do velkoobjemových kontejnerů a odvezen do spalovny v Brně, kde je vsypán do drtičky a spálen.
 
 V době, kdy byly kontejnery každoročně přistavovány, má ale tentokrát spalovna každoroční jarní odstávku a nepřijímá velkoobjemový odpad. Pro nás by to znamenalo odpad skladovat na sběrném dvoře, kde ale pro tyto mimořádné události není dostatek místa, a skladováním takto velkého množství odpadu by došlo k porušení provozního řádu daného zařízení, čímž se můžeme vystavit značně velkým postihům ze strany kontrolních orgánů. Daný odpad by mohl být ukládán do jiného zařízení než je spalovna, ale to by znamenalo navýšení nákladů na likvidaci a odvoz odpadu, což se nám jeví jako méně vhodné a proto přistupujeme k řešení tohoto problému tímto způsobem, tj. přistavením kontejnerů v pozdnějším termínu.
 
Děkuji za pochopení.
 
Ing. Markéta Lavická
starostka města

 

 

Níže naleznete harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na jarní úklid pro rok 2024.

Do velkoobjemových kontejnerů je povoleno ukládat:
Listí, stará tráva, větve, uliční smetky, směsný komunální odpad z domácností, velkoobjemový odpad z domácností

Do velkoobjemových kontejnerů se nesmí ukládat nebezpečný odpad, tj:
Plechovky od barev, barvy, obaly od nebezpečných látek, akumulátory, televize, lednice, mrazáky, zářivky

Harmonogram jarní úklid