MORAVSKÉ ŠIBENICE - PŘEDNÁŠKA - 10. 4.

28.3.2024

šibenice obrázek2Městské muzeum ve Velké Bíteši pro vás připravilo přednášku o výzkumu míst, kde stávala popraviště moravských měst

MORAVSKÉ ŠIBENICE,

a to ve středu 10. dubna 2024 od 17 hod ve Velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

O závěry několikaleté práce se podělí prof. PhDr. Josef Unger, CSc., jeho kolegové přiblíží radosti i úskalí samotného výzkumu.

 

Kolektivně koncipovaná přednáška seznámí účastníky s právními aspekty hrdelního práva. Šibenice jako výraz důležitého práva měly různou podobu.

Tým pracovníků a spolupracovníků Masarykovy univerzity pracuje na soupisu míst kde šibenice stávaly. Šibenice u Velké Bíteše, Tišnova, Slavkova, Ivančic, Šatova a další byly archeologicky zkoumány a při té příležitosti získány poznatky o podobě šibenic, jejich datování a popravených jedincích. Přednáška bude doplněna obrazovou prezentací.

Profesor Unger je český archeolog, sociokulturní antropolog a kastelolog, emeritní profesor Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na život a sídla moravské šlechty, sakrální architekturu a pohřební ritus v období vrcholného a pozdního středověku.

šibenice