BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ V LÁNICÍCH

28.3.2024

mš -_brigáda4Mateřská škola v Lánicích, dne 26. 3. 2024

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas na jarní probuzení naší přírodní zahrady. Bylo především potřeba uklidit a také zrealizovat některé naše plány. Ty byly vcelku smělé, a proto by se naše pracovní odpoledne dalo nazvat „Výzva pro silné chlapy a šikovné maminky".

A jak se s tím vším naši rodičové a zaměstnanci školy poprali a co vše jsme stihli udělat?

• přestěhovat pískoviště na jiné místo a získat tak větší plochu pro volný pohyb dětí. Což zní jednoduše, ale v realitě to tak snadné nebylo. Nejdříve bylo totiž potřeba povolat bagr a odstranit některé velké balvany. Pak demontovat a znovu ukotvit pískoviště a přeházet písek a srovnat plochu po stávajícím pískovišti;

• přemístit velké dřevěné lavice, které byly opravdu velice těžké, ale ukázalo se, že naši silní tatínci se nezaleknou ničeho;

• upravit plochy pod okny tříd. V jedné části vybudovat chodníček, ke kterému plánujeme v rámci dalších setkání s rodiči vyrobit dekorativní prvky z keramiky. V druhé části se vybudoval záhon, na kterém budeme pěstovat léčivé byliny a okrasné rostliny;

• vyvézt kompost;

• okopat a vyplést okrasné záhony;

• pohrabat listí, vyhrabat kamínky, zamést chodníčky;

• rekonstrukci hmatového chodníčku;

• vystříhat keře a staré rostliny.

Jelikož je naše zahrada přírodní a možná trochu vyvolává představu zahrady neudržované, o kterou není potřeba se starat, na té naší se lze přesvědčit, kolik práce je potřeba udělat, aby přírodní zůstala a nepřerostla v divočinu.

Proto bychom chtěli všem zúčastněným velice poděkovat za jejich pomoc, nasazení a tempo, kdy nám občas docházela nabídka nachystaných prací nebo pracovního náčiní.

Náš vděk patří jak zapáleným maminkám, tak především mužskému osazenstvu a jejich potřebnému pohledu na technické pojetí některých prací. Parta tatínků tak předvedla ukázkovou spolupráci! Na závěr jsme ještě stihli malé občerstvení a krátké posezení.

mš -_brigádaNa zahradě za potokem jsme také nově instalovali lezecký domeček. S jeho ukotvením nám pomohl pan Navrátil ve spolupráci s naším údržbářem panem Maškem. Velice touto cestou děkujeme za pomoc! Poděkování také patří technických službám, které nám zajistily kontejner a panu Pavlíčkovi za vybagrování balvanů, které našly využití v jiné části města Bíteše.

Věříme, že děti budou nadšené a ocení všechny nově vybudované či zrekonstruované prvky a budou si dosyta užívat pobyt a hru za zahradě.

Co dodat závěrem: ještě jednou VELKÉ DÍKY VŠEM, kteří, možná i trochu unavení po práci a z vlastního volného času, přišli a podali pomocnou ruku

Kolektiv zaměstnanců MŠ Lánice