VELKÁ BÍTEŠ BUDE MÍT NOVÁ SPORTOVIŠTĚ

19.3.2024

za hřištěmMěsto Velká Bíteš plánuje výstavbu nových sportovišť na pozemcích za fotbalovým stadionem. Projektová dokumentace pro výstavbu se zatím připravuje.

Jde o pozemky ve vlastnictví města Velká Bíteš parc. č. 876/1 a 876/2. V současné době zde probíhá čištění pozemků od buřeně a náletových dřevin. Poté bude následovat další fáze přípravy pozemků, která bude spočívat ve vykácení některých starých ovocných dřevin a zrušení stávajících záhonků. Následovat budou terénní úpravy.

Všichni občané, kteří pozemky v současné době užívají, musí svou činnost ukončit do podzimu tohoto roku. Během letošní sezóny mohou ještě své zahrádky obdělávat.

Blanka Michálková,
referentka majetkového odboru MěÚ Velká Bíteš