ROZSVÍCENÍ 24. ADVENTNÍHO SVĚTÝLKA - 24. 12. ve 14 hod

30.11.2023

betlémZveme všechny malé i velké na 24. ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ,

které se bude konat v neděli 24. 12. 2023 už ve 14.00 hod u Květinářství Březinová na Masarykově náměstí.

Bára Smutná zazpívá koledu Narodil se Kristus pán

Všichni si určitě rádi zazpívají spolu s ní, zde je text písničky:

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se!
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se!
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se!
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.
 
Po zpívání uložíme společně Ježíška do jesliček v betlémě.
 

Adventní zpívání