ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MASARYKOVO NÁM. A LÁNICE

2.11.2023

Domov senioru_3.10._2023_-_Sovičky_1Každou první říjnovou neděli slaví svátek senioři a za nimi jsme se s dětmi ze třídy Soviček vypravili v úterý dne 3. 10. 2023, abychom jim popřáli a potěšili je naší návštěvou. Zavítali jsme do Domova s pečovatelskou službou a také do Domova seniorů. Děti zde předvedly pásmo, ve kterém babičkám a dědečkům ukázaly, jak to chodí u nás ve školce.

Zazpívali o srdíčkovém pravidle, že ve školce jsme kamarádi, vzájemně si pomáháme a jsme k sobě ohleduplní. Také jsme ukázali, že umíme krásně uklízet hračky, mít si před jídlem ruce, jak si hezky popřejeme dobrou chuť k jídlu, jak přivoláváme hezké sny a pohádky. Děti ještě zazpívaly několik písniček o zahradě, podzimu a zatančily taneček mazurku. Byly natolik šikovné a plné radosti, že svoji energii přenesly na babičky a dědečky, kteří si s nimi pobrukovali melodie a tleskali do rytmu. Nakonec děti rozdaly přáníčka, na kterých se podílely všechny děti z celé školky. Podle nadšených reakcí babiček, dědečků i pracovníku domova udělala všem přítomným návštěva dětí radost. Naplánovali jsme další společné setkání a již teď se moc těšíme!

Divadelní představení_MŠ_Lánice_5._10._2023Ve čtvrtek 5. 10. 2023 přijela za námi do našich mateřských škol divadelní společnost Koník s divadelním představením - Jak Martin s Barborkou vařili povidla. Děti se během pohádky s písničkami, básničkami a zvyky, které se vážou k podzimu, dozvěděly, co všechno je potřeba udělat, aby se uvařila dobrá povidla, jak vítr zkrotil berana Čerta nebo jaké bylo posvícení. Představení bylo velmi krásné a děti si ho moc užily.

 

 

Drakiada 10._10._2023V úterý 10. 10. 2023 dopoledne pořádala naše mateřská škola podzimní drakiádu. Na fotbalovém hřišti TJ Spartak se sešly děti a paní učitelky ze všech sedmi tříd z Lánic i Masarykova náměstí. Ještě předtím, než mohli draci vzlétnout, procházely děti podzimní stezkou se zábavnými hrami, při kterých si zacvičily, zaběhaly, zazávodily a učily se o typických znacích podzimního období. Po splnění úkolů a vyřešení tajenky s klíčovým slovem „podzim" mohlo dojít i na samotné pouštění draků. K tomu, aby draci vzlétli až do oblak, však chybělo větrné počasí. Nikomu to naštěstí nevadilo, děti i paní učitelky pobíhaly po hřišti jako o závod, a nakonec se pár draků alespoň na chvíli vzneslo nad našimi hlavami. Za odměnu děti dostaly diplomy a sladkou odměnu. Věříme, že na společné zážitky z tohoto hravého dopoledne budeme všichni s úsměvem vzpomínat, až nám podzim ukáže i svou nevlídnou tvář.

Jako každý školní rok nám nabídl TJ Spartak Velká Bíteš prostory své tělocvičny k zábavnému vyžití dětí a podpoře jejich pohybových dovedností. Děti z obou našich mateřských škol se během měsíce října opět setkaly s trenéry, kteří si pro ně nachystali překážky, střílení na bránu a různé techniky práce s míčem. Děti se na sportovní dopoledne vždy velmi těšily, a i si ho náležitě užily.

Přijměte srdečné pozvání na druhý „Baby club", který proběhne 21. 11. 2023 od 15.00 do 17.00 hodin tentokrát ve Společenském sále MŠ Masarykovo náměstí. Těšit se budeme na všechny děti starší dvou let, které ještě naši mateřskou školku nenavštěvují a chtějí si přijít pohrát.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a Lánice