KOLÁČ PRO HOSPIC VE VELKÉ BÍTEŠI 4. 10.

15.9.2023

Koláč pro_hospic_002_copyKoláč pro hospic. Tak se jmenuje sbírka Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Ve středu 4. října 2023 se uskuteční již po jedenácté.

V pěti městech okresu obdarují charitní dobrovolníci každého dárce, který vhodí do sbírkové kasičky peníze, voňavým sladkým koláčem. Do sbírky je možné přispívat i on-line platbou, a to až do konce října. Vybrané peníze pomohou nevyléčitelně nemocným pacientům Domácího hospice Barborka.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou letos voňavé koláče nabídne také ve Velké Bíteši. Sladkou odměnu za příspěvek do sbírky Koláč pro hospic dostanou dárci ve středu 4. října na náměstí v čase od 11 do 14 hodin.

Sbírka Koláč pro hospic, středa 4. října 2023
Kde dostanete koláče?

  • Žďár nad Sázavou - Náměstí Republiky od 6:30 do 17:30 hodin
  • Velké Meziříčí - Náměstí, u kostela, od 6:30 do 17:30 hodin
  • Nové Město na Moravě - V areálu novoměstské nemocnice od 5:30 do 8 hodin a Vratislavovo náměstí od 8 do 10 hodin
  • Bystřice nad Pernštejnem - Masarykovo náměstí od 6:30 do 17:30 hodin
  • Velká Bíteš - Masarykovo náměstí od 11 do 14 hodin

Koláč pro hospic  2023 Velká Bíteš

Podle vedoucí Domácího hospice Barborka Moniky Milichovské je sbírka Koláč pro hospic jednou z možností, jak dát vědět o službě žďárské Charity těm, kteří ji potřebují.

Z výtěžku sbírky se pořizují pomůcky a zdravotnický materiál pro tým pracovníků, který zahrnuje lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, pečovatelky, psychologa a duchovního. V loňském roce dárci do kasiček ve žďárském okrese vhodili 270 558 korun.

Podle průzkumů veřejného mínění si téměř osmdesát procent české populace přeje zemřít doma. Poslední okamžiky chtějí nevyléčitelně nemocní strávit v prostředí, které znají, s lidmi, kteří jim jsou blízcí. Skutečnost je ale opačná, osmdesát procent nemocných umírá ve zdravotnických zařízeních.

Domácímu hospici Barborka skokově přibývají pacienti. V roce 2020 se v zařízení žďárské Charity starali o 85 nevyléčitelně nemocných, o rok později jich bylo 160, loni již 180. „K tomu, abychom dokázali efektivně pomáhat, potřebujeme rozšířit personál a postupně tým dovybavit lékařským vybavením a dalšími potřebnými pomůckami a materiálem," vysvětluje vedoucí Domácího hospice Monika Milichovská.

Domácí hospic Barborka poskytuje péči lidem, kteří chtějí být v posledních chvílích života se svými blízkými v prostředí, které mají rádi. Služba Oblastní charity Žďár nad Sázavou pomáhá těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím a také jejich blízkým po celém okrese Žďár nad Sázavou.

Domácí hospic Barborka počet pacientů (rok/počet)
2018 – 58
2019 – 81
2020 – 85
2021 – 160
2022 – 180

Online příspěvek
Do sbírky Koláč pro hospic je možné přispět do konce měsíce října i online na webových stránkách Oblastní charity Žďár nad Sázavou www.zdar.charita.cz

Svým finančním příspěvkem podpoříte Domácí hospic Barborka. Číslo sbírkového účtu je: 246641158/0600 – variabilní symbol 811.