HODY PO HODECH

23.9.2021

IMG 1730-16602-800-600-80Všechno to začalo již v roce 2019, kdy jsme se s předchozím hlavním stárkem Pepíkem Vlčkem domluvili, že příští hody si vezmeme na starost my. Tehdy jsme ještě netušili, co všechno lze vyrobit v čínských laboratořích, a že takový dáreček nám trochu změní představu o hodech 2020. Po první vlně koronaviru se zdálo, že je vše v pořádku, ale hygienická opatření tehdy stále nedovolovala shromažďování většího počtu lidí. Proto jsme se na začátku léta 2020 potkali s minulými hlavními stárky, abychom se poradili, jestli má smysl s chasou tancovat nebo ne. Nakonec jsme se všichni shodli, že pokud to bude jen trochu možné, rádi bychom alespoň zatancovali Českou a Moravskou besedu, aby se tradice bítešských hodů a hlavně tradice chasy úplně nepřetrhla. To se nám nakonec podařilo ve spolupráci s ICaKK u kulturního domu.

Letošní přípravy opět velice poznamenala nejistá situace a obava ze zákazu shromažďování většího počtu osob. Pro chasu byl naštěstí výsledek několika jednání o hodech pozitivní. Až na drobné úpravy se program chasy nelišil od těch předchozích (normálních). Výrazná změna byla však v tom, že se večerní koncerty přesunuly za kulturní dům. V době, kdy se rozhodovalo o finální podobě a umístění kulturního programu nebyla epidemiologická nařízení zdaleka tak příznivá jako teď, tudíž byla tato varianta nejschůdnější. O to více jsme byli rádi, že vystoupení chasy mohlo proběhnout tak, jak ho známe, abychom Bítešákům i všem přespolním mohli předvést krásné nové kroje během tradičního programu.
A tak jsou hody 2021 u konce a na konci se většinou děkuje, tudíž bychom rádi touto cestou poděkovali všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na letošních hodech.
Nejprve je důležité zmínit celou šedesáti čtyř člennou chasu, která do toho s námi šla, i když na začátku prázdnin nebylo vůbec jisté, zdali si opravdu pod májou zatancujeme. Jako velcí srdcaři se opět předvedli naši konšelé, kteří kde mohli, tam pomohli. Nesmíme zapomenout ani na důležité členy hodového průvodu, kterými jsou policajti v čele s Tomášem Hlobilem, cikáni, kat, písař a všichni, kdo pracovali s koňmi. Dále patří velké poděkování panu Holíkovi a paní Liškové, panu Kopáčkovi, panu Němcovi, paní Kolkové, panu Pelánovi, paní Březinové a také Laďovi Žákovi, bez kterého bychom máju nepostavili. Moc děkujeme rodině Jahodových, u kterých se z šicích strojů jen kouřilo, aby kroje byly včas hotové a nachystané se vším všudy. Další díky patří všem z ICaKK, protože bez jejich pozitivního přístupu by se zhroutil nejeden hlavní stárek. Nesmíme zapomenout ani na Technické služby, které zajistily mnohdy komplikovanou přepravu.
Další nezbytnou součástí hodů je podpora ze strany města, proto bychom rádi poděkovali všem modrém a opatrném, že se nebáli a nakonec hody v jejich tradičním podání povolili.

Tomáš Burian, Anna Jirglová a manželé Chadimovi – hlavní stárek, stárka a rychtářský pár