HODOVÁ VÝSTAVA AKADEMICKÉHO SOCHAŘE NIKOSE ARMUTIDISE

15.8.2019

J.WerichI o letošních Tradičních bítešských hodech nebude chybět ve výstavní síni Klubu kultury hodová výstava. V termínu od 2. září do 13. září 2019 bude instalována výstava soch akademického sochaře NIKOSE ARMUTIDISE, doplněná fotografiemi doc. Mgr. IRENY ARMUTIDISOVÉ z cyklu „Horizonty mlhy".

Akademický sochař Nikos Armutidis. 
V jeho tvorbě se vzácně snoubí vlastní volná tvorba s širokým záběrem od kreseb, maleb, ale především volných, abstraktních plastik na straně jedné a prací spojených se společenskými zakázkami na straně druhé. Ať už jsou to nástěnné malby pro pravoslavný kostel sv. Mikuláše v Mikulově, pomník padlým koním na slavkovském bojišti v Kovalovicích, bronzová socha Johanna Gregora Mendela pro aulu Mendelovy univerzity v Brně nebo rozpracovaná plastika Jana Amose Komenského pro Velkou Bíteš. Nikos Armutidis patří mezi přední české sochaře zabývající se portrétní tvorbou.
Je autorem mnoha bust ve veřejném prostoru, např. France Kafky a Jana Wericha v Praze, Alfonze Muchy, Karla Kraugartnera nebo kardinála Dietrichsteina v Mikulově, Vladimíra Menšíka v Ivančicích či Lea Eitingera v Lomnici.

Doc. Mgr. Irena Armutidisová.
 Kromě vlastní fotografické tvorby a pedagogické práce se aktivně podílí na dění v oblasti soudobé fotografie, věnuje se i kurátorské činnosti.
Fotografie Ireny Armutidisové jsou zastoupeny jak v českých veřejných a soukromých sbírkách, tak v zahraničních galeriích. 
 

Slavnostní vernisáž výstavy se bude konat v pondělí 2. září v 17.00 hodin za účasti autorů. V kulturním programu vystoupí sourozenci Macholánovi.
Výstava bude otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hod., v sobotu 7. září od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli 8. září od 10.00 do 18.00 hodin.

Těšíme se na vás.
Silvie Kotačková, Klub kultury Velké Bíteše

hodová výstava