Památkově chráněné domy na náměstí

RADNICERadnice

Tradiční středisko městské samosprávy představuje v horní části náměstí již od sklonku středověku budova radnice. Radnice je na témže místě doložena již od roku 1480. Patrový dům s nápadnou vížkou osazenou hodinami převyšoval okolní zástavbu. Svoji současnou podobu získala budova v roce 1886, kdy na původních sklepeních byla vystavěna nová budova v neorenesančním stylu podle návrhu architekta Móra Kalliny pro potřeby tehdy vznikajícího bítešského Okresního soudu.

Radnice má jedno patro, ve střední části budovy je vstupní brána, nad níž se nachází do kamene vytesaný znak města. Interiér radnice prošel architektonickou úpravou v 1. pol. 70. let 20. století v podobě podlahových obkladů z leštěného mramoru, celoobvodových dřevěných obkladů stěn a vitráží schodišťového okna, které bylo provedeno ak. malířem Vojtěchem Štolfou. Radnice je volně přístupná v úředních hodinách (po a st 8-11 hod a 14-16 hod), mimo úřední hodiny na zazvonění.

Radnice bývala budovou soudu. Její sklepní prostory, které mají místy i tři patra, sloužily jako mučírny bítešského práva hrdelního. Hrdelní soud zde vedl ve 2. pol. 16. stol. dobře zdokumentované čarodějnické procesy.

 

Dům č. p. 5 - Městské muzeum

Muzeum ceduleNaproti radnici se nachází dům č. p. 5, který má bohatou historii. Poprvé se tento dům objevuje v písemných pramenech již v roce 1414, kdy byly v domě masné krámy.

V roce 1598 byl v zadní části domu zásluhou Jana Diviše a jeho bratra Karla st. ze Žerotína vystavěn kostelík Jednoty bratrské, v přední části pak fara a škola. O tom nám svědčí jak nápis na kovové desce na hlavní zdi budovy, tak kamenná busta Karla st. ze Žerotína od místního sochaře Lubomíra Laciny umístěna ve výklenku ve vnitřním atriu domu. Busta je doplněná textem z jeho korespondence. Datováno 25. máje 1598 na Rosicích: „...a já včerejšího dne v Byteši při posvěcování kostelíku, kterýž bratr můj vnově vystaviti dal, jsem byl, a z noci domů odtud přijel".

Fasádu kostelíka zdobila renesanční psaníčka a sluneční hodiny, součástí stavby byla i štíhlá věž asi i se zvonem. Z náměstí byl kostelík přístupný úzkými uličkami, jedna z nich se dochovala dosud, vede mezi domy čp. 5 a čp. 6 a lidově se jí říká „Počuraná" (dnes je již zavřená). V této době ochraňovali Jednotu bratrskou proti vůli panovníka, proto nebyl kostelík příliš vidět pro projíždějící na frekventované zemské silnici. Ale pro přijíždějící z Náměště, kde na zámku sídlila vrchnost, byl kostelík jeden z nejvýraznějších objektů ve městě.

Po odchodu členů Jednoty bratrské a vrchnosti do emigrace (do r. 1628) dům sloužil jako kasárna. Roku 1673 přešel do vlastnictví města. V 19. století se zde nacházela obecní palírna, od pol. 20 století městský archiv a muzeum.

Dům stojí na středověkém půdorysu, jsou dochovány středověké sklepy, opěrné pilíře u zadní fasády a zbytky krakorců. V přední části se dochovala původní klenba průjezdu a další klenuté prostory, pocházející patrně z konce 18. století.

Budova muzea ve Velké Bíteši

 

Dům č. p. 6

Na pravé straně od tzv. Pětky se nachází další památkově chráněný dům, který má č. p. 6 a je spojený s domem č. p. 8 tak, že z přední strany vypadají jako jeden dům. V přední straně domů je průchod, který vede do uličky, jež oba domy odděluje a vede z náměstí do ulice Pod Hradbami.

Historii tohoto domu připomíná pamětní deska, věnovaná rodákovi z Velké Bíteše Josefu Robotkovi, který se v tomto domě narodil a žil. Během protektorátu ukrýval ve svém domě odbojáře Karla Štainera, později i generála Vojtěcha Lužu. Josef Robotka, důstojník čs. armády byl spoluzakladatelem odbojové organizace Rada tří. V létě roku 1949 byl Robotka zatčen a obviněn z velezrady a vyzvědačství. Na podzim 1952 byl v Praze na Pankráci popraven. V roce 1991 byl rehabilitován a povýšen do hodnosti generálmajor in memoriam. 28. října 1997 obdržel Řád Bílého lva III. třídy.

Chráněný dům č. p. 6 ve Velké Bíteši

 

Dům č. p. 85 - Městská knihovna

Nachází se na severní straně náměstí, nyní sídlí v jeho prvním patře Městská knihovna. Jedná se o jednopatrový řadový pavlačový dům s průjezdem. První písemná zmínka je z roku 1414 v městské knize. V podzemí se nacházejí hluboké sklepy sloužící původně k uchovávání piva. Kvůli požárům se zachovaly původní pouze přízemní klenuté části, kdežto patro bývalo dobově obnovováno.

Chráněný dům č. p. 85 ve Velké Bíteši - knihovna

 

Dům č. p. 14

Posledním památkově chráněným domem na Masarykově náměstí je menší půvabný dům č. p. 14. Nachází se na spodní (západní) straně náměstí. Stejně jako u většiny domů na náměstí je tento řadový dům jednopatrový a patří k původní středověké zástavbě. Byl upraven v klasicistním stylu, přízemní klenuté prostory sloužily pro účely zemědělské záložny. Držitelé domu měli právo várečné. V podzemí jsou hluboké sklepy, dílem vysekané přímo do kamenného podloží. Ty sloužily mimo jiné k uchovávání piva. Dům vystřídal mnoho majitelů.

Chráněný dům č. p. 14 ve Velké Bíteši

 

 

Chcete vědět a poznávat víc?