Školní zařízení

Mateřská škola, příspěvková organizace (Masarykovo námě...

 • www.skolkabites.cz
 • 566 789 652

Mateřská škola, příspěvková organizace (U Stadionu)

 • www.msbites.cz
 • 566 789 611

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvk...

 • www.sosbites.cz
 • 566 789 511
  ,
  566 531 903

ZŠ při dětské psychiatrické nemocnici

Přicházejí k nám děti, které mají své bolístky, problémy, diagnózy. Ale i škola a vzdělávání mohou pomoci v léčení dětských pacientů. Pochvala, porozumění dětské duši, citlivý přístup, povzbuzení či pěkná známka, ale i přesné nastavení mantinelů dokážou…

 • www.zsdpnbites.cz
 • 566 532 442

ZŠ Velká Bíteš

Základní škola s celkovou kapacitou pro 920 žáků. Součástí školy je školní jídelna a družina. Pořádání společenských akcí pro děti a organizování výletů.

 • www.zsbites.cz
 • 566 789 411

ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská

Speciální základní škola pro 54 žáků s družinou. Jsme plně organizovaná škola s 1. až 9. ročníkem základní školy praktické, se všemi stupni základní školy speciální a přípravným stupněm základní školy speciální. Máme oddělení školní družiny.…

 • www.specskolabites.cz
 • 566 789 551

ZUŠ Velká Bíteš

Základní umělecká škola pro 300 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Základní umělecká škola umožňuje odborně vzdělávat nadané a výrazně talentované jedince, kultivovat jejich osobnost po stránce umělecké…

 • www.zusbites.cz
 • 566 789 712