Právní poradenství

Advokát JUDr. Jan Šimeček

Nabízím právní služby v oblasti převodu nemovitostí, občanského a obchodního práva, ale také obhajoby v přestupkových a trestních věcech.

  • www.judrjansimecek.cz
  • 724 917 062

Advokátní kancelář JUDr. Alena Malá

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na nezletilé děti, výživné a občanské, bytové, obchodní, pozemkové, lesní a vodní právo.

  • 566 532 513

Mgr. Karel Vidlák

Poskytuji bezplatné právní služby a poradu v oblasti mezinárodního, občanského, obchodního práva a právní zastupování v oblasti stavebního a pojistného práva. 

  • 775 002 221

Právní služby JUDr. Zdeňka Tučková

Nabídka právních služeb v oblasti reklamace, náhrady škody, obchodního a občanského práva.

  • 777 341 566