Školní zařízení

Mateřská škola, příspěvková organizace (Masarykovo námě...

 • www.skolkabites.cz
 • 566 789 652

Mateřská škola, příspěvková organizace (U Stadionu)

 • www.msbites.cz
 • 566 789 611

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvk...

 • www.sosbites.cz
 • 566 789 511
  ,
  566 531 903

Základní škola a praktická škola

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace se zaměřuje na vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Této oblasti vzdělávání se věnuje již přes 40 let. Jsme organizací samostatně zřízenou dle §16 odst. 9 školského…

 • www.specskolabites.cz
 • 566 789 551

ZŠ při dětské psychiatrické nemocnici

Přicházejí k nám děti, které mají své bolístky, problémy, diagnózy. Ale i škola a vzdělávání mohou pomoci v léčení dětských pacientů. Pochvala, porozumění dětské duši, citlivý přístup, povzbuzení či pěkná známka, ale i přesné nastavení mantinelů dokážou…

 • www.zsdpnbites.cz
 • 566 532 442

ZŠ Velká Bíteš

Základní škola s celkovou kapacitou pro 920 žáků. Součástí školy je školní jídelna a družina. Pořádání společenských akcí pro děti a organizování výletů.

 • www.zsbites.cz
 • 566 789 411

ZUŠ Velká Bíteš

Základní umělecká škola pro 300 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Základní umělecká škola umožňuje odborně vzdělávat nadané a výrazně talentované jedince, kultivovat jejich osobnost po stránce umělecké…

 • www.zusbites.cz
 • 566 789 712