ÚDOLÍ BÍLÉHO POTOKA - PŘÍRODNÍ PARK

Bílý potok_T.Pisarčík2023Chráněné území o rozloze 35 km2 bylo založeno za účelem zachování krajinného rázu údolí Bílého potoka v sevřeném a hlubokém údolí.

Přírodní park zahrnuje téměř 15 km dlouhý úsek toku Bílého potoka, který zde protéká zalesněným, místy skalnatým údolím. V některých místech se dosud nacházejí zbytky původních lesních porostů. Těšit se můžete na řadu lávek, někdy i brodů.

Foto: T. Pisarčík, 2023

 

Trasa údolím Bílého potoka je známá mezi místními především z doby jara, kdy na Šmelcovně probíhá „Vítání jara".

Údolí Bílého potoka patří k zajímavým, i když delším turistickým cílům.

Bílý potok pramení pod nejvyšším vrcholem Bítešska Svatou horou (679 m n. m.), avšak putování je lépe začít přímo na náměstí ve Velké Bíteši, kde si v místním turistickém informačním centru můžete pro lepší orientaci pořídit podrobnou mapu Velkobítešska 1:25 000.

Celou trasou vás provede modrá turistická značka vedoucí téměř stále podél toku až na Šmelcovnu, či případně až do Veverské Bítýšky, kde se Bílý potok vlévá do Svratky. 

Modrá značka nás vede z náměstí po pěkné a široké lesní cestě, která se chvílemi mění v úzkou pěšinku do vesnice Křoví. Cestou míjíme 2 staré vodní mlýny, u obce Křoví činný kamenolom na bítešskou ortorulu u kterého se dostaneme k vlastnímu Bílému potoku.

Údolí B.potoka_skála_T.Pisarčík_copyNejzajímavější část trasy se však nachází až JV od obce Křoví. Zde začíná území označované jako přírodní park Údolí Bílého potoka.

Strmé svahy údolí, na mnoha místech skalnaté, bývaly souvisle zalesněny.  Jedná se o území s průměrnou nadmořskou výškou cca 400 m a značně zachovaným přírodním rázem krajiny.

Lesní porosty jsou zejména dubohabrové, na suťových svazích s bukem, jedlí a lípou. Bílý potok lemuje olšový břehový porost s příměsí jasanů, vrb, kalin a javoru klenu. Z rostlin tady na jaře kvetou např. jaterník trojlaločný, kyčelnice devítilistá, lýkovec jedovatý, dymnivka dutá, koncem léta zase např. brambořík nachový. Z živočichů se zde můžete setkat charakteristickým obyvatelem přírodního parku mlokem skvrnitým, čápem černým, výrem velkým či skorcem vodním. Staré štoly po dolování rud jsou v zimě zimovištěm např. pro netopýra velkého.

Před mlýnem_ve_Žlebě_T.Pisarčík2023Kromě krásné přírody se v této oblasti můžete také těšit na řadu starých mlýnů, zbytky hamru ze 17. století, skalnatý ostroh Pecen, studánky, ale především na lávky a v jarním období někdy dokonce i brody přes potok.

Trasa je hojně navštěvována především v období první jarní neděle, kdy v osadě Šmelcovna (která tvořila v 18. a 19. století centrum zdejšího železářství) probíhá tradiční „Vítání jara".

Poprvé byla akce uskutečněna roku 1902 brněnskou turistickou společností NOHA, v letech 1912 až 1933 se Vítání jara účastnil se svými přáteli i Petr Bezruč, který se na Šmelcovně zastavoval pro občerstvení v Hrdličkově hospodě. Pravidelnou vycházku Bezruč s přáteli začínal v Zastávce u Brna, Chroustovským údolím pokračovali do Domašova, odtud scházeli do Šmelcovny v údolí Bílého potoka a výlet končili až v Hradčanech u Tišnova. Roku 1968 byla památka pravidelných účastí slavného básníka zdůrazněna odhalením pamětní desky u cesty na Javůrek.
 
Hostinec u_čadíkůV osadě Šmelcovna se nachází Hostinec u Čadíků, kde si turisté rádi dopřejí odpočinek u něčeho dobrého. 
 
 
Celková vzdálenost z náměstí ve Velké Bíteši až na Šmelcovnu je 19 km. Odtud je případně nutné počítat ještě se 3 km chůze do Domašova, z nějž se pomocí autobusu lze dostat zpět do Velké Bíteše.
 
 
Zdatní cyklisté zvládnou trasu i na kole.
 
 Mgr. Pavel Holánek
 
 
Odkaz na mapu Údolí Bílého potoka
 
Přečtěte si článek o historii Vítání jara na Šmelcovně (Zpravodaj města Veverská Bítýška) 
Vítání jara_na_Śmelcovně-historie
 

 

 

TRASA PRO CYKLOTURISTY:

Do údolí Bílého potoka na Šmelcovnu na kole (45 km)
Trasa:
Košíkov, Ludvíkov, Zálesná Zhoř, Devět křížů, Hluboké, hájenka Javůrek, údolím Bílého potoka, Spálený mlýn, Křoví, Velká Bíteš

Z Velké Bíteše stoupáme po silnici do Košíkova s kostelem sv. Bartoloměje z 15. století, dále přes Ludvíkov.

Na rozcestí za obcí odbočíme doleva a dlouhým sjezdem sjíždíme kolem ohrady s koňmi do Zálesné Zhoři. Ve sjezdu přes obec dáváme pozor na písek na silnici. Na konci obce, u potoka odbočíme vlevo po zpevněné lesní cestě. Ještě odbočíme opět vlevo do prudšího stoupání, které nás přivede k hlavní silnici s dálniční křižovatkou. Po frekventované silnici jedeme opatrně přes most a na dohled máme všech devět křížů. Na tomto místě došlo v roce 1540 k vyvraždění svatby zhrzeným milencem. Celý romantický příběh si můžete přečíst na informační tabulce přímo na místě. Toto místo bývalo výletním místem Brňanů. 

Od Devíti křížů jedeme po silnici na Hluboké. Před obcí odbočíme po zelené tur. zn. vpravo k zámečku s kaplí sv. Anny. Turistická značka nás povede lesní cestou k dálničnímu mostu a odsud je k hájence společná s cyklotrasou, po které za hájenkou zabočíme vlevo do lesa a po tzv. železné cestě sjedeme až ke Šmelcovně. O víkendech je zde otevřeno zahradní občerstvení.

Ve Šmelcovně stávala Veverská huť a v letech 1722 - 1850 se zde tavilo železo z okolních rudných dolů. Zbytky těžebních štol se nacházejí v celém povodí Bílého potoka až po Přibyslavice. 

Maršovský mlýn_T.PisarčíkZpět se vracíme údolím Bílého potoka s nesčetnými brody a okolo 11 mlýnů: Chomoutův - neboli Maršovský, Kuchyňkův - neboli Javorecký, Apsolínův - neboli Ve Žlebě, Vildomcův - neboli Pavlovcův, Spálený - neboli Moučkův, Urbánkův - neboli Pánovský, Ryglovský - neboli Čermákův, Porupkův - neboli Křovský, Knollův - neboli Dolní mlýn, Hlouškův - neboli Prostřední mlýn a Hejtmánkův - neboli Horní mlýn. V některých bychom už podobu mlýna marně hledali. Celou cestu nás povede modrá turistická značka. A pokud nám nebude vadit časté překonávání potoka, bude putování hezkým údolím turistickým zážitkem.

Je možná i suchá varianta: Po asfaltce vystoupáme ze Šmelcovny až do Maršova, přes Braníškov dojedeme k deblínské hájence a odtud frekventovanou silnicí kolem Svatoslavi a Křoví do Velké Bíteše.


Trasa pro náročné (68 km)

U Javůrské hájenky neodbočíme ke Šmelcovně, ale jedeme rovně přes pole do Javůrka. Na návsi se dáme po cyklotrase vpravo, ale hned za zemědělským družstvem uhneme po asfaltce vlevo k lesu (z cesty je v jednom místě vidět Pálava).

Cesta klesá lesem a na rozdvojení asfaltek se dáme tou levou a dojedeme až k silnici. Odbočíme zase vlevo a po silnici (cyklotrasa 5172) dojedeme do Veverské Bítýšky (možno navštívit Jarošův mlýn). Zpátky jedeme po modré tur. značce po dobré cestě okolo Hálova mlýna (občerstvení, bazén) do Šmelcovny. Dále jak je popsáno výše.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZA KRÁSOU ÚDOLÍ BÍLÉHO POTOKA AUTOBUSEM 

Každé dvě hodiny od půl deváté ráno do půl deváté večer jezdí o víkendu z Brna, Starého Lískovce linka 401 do Velké Bíteše. Zde můžeme pokračovat linkou 411, která vás odveze nádhernou krajinou přes Údolí Bílého potoka, Spálený mlýn a Svatoslav do Deblína, kde navazuje linka 312 ve směru do Veverské Bítýšky a Brna. 

Turisté mohou vystoupit u Spáleného mlýna a pěšky dojít zpět do Domašova, Maršova nebo až do Veverské Bítýšky.

Z Velké Bíteše se mohou svézt i linkou 163 do Křoví a výlet začít tam.

Do Údolí Bílého potoka se dá dostat i linkou 303 z Brna, Bystrce do Veverské Bítýšky, zde přestoupit na navazující linku 312 a pokračovat až do Maršova.

(podle inf. letáku Tipy na výlety IDS JMK)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pěkný popis trasy údolím si můžete přečíst na stránkách treking.cz .

 Zdroj fotografií: Tomáš Pisarčík, fb skupina: Turistika v okolí Brna