Turistická TOP Bítešska

Naučná stezka Svatá hora

krajina pod Svatou horou

AKTUÁLNÍ SITUACE - UPOZORNĚNÍ

Část stezky je ve špatném stavu v důsledku kůrovcové kalamity a těžby dřeva. Některé stromy se značkami mohou být poškozené nebo chybět úplně.

Stezka, která začíná i končí v Ořechově vás zavede na nejvyšší bod Bítešska – 679 m n. m. vysokou Svatou horu, která je rovněž poutním místem. Na 15 informačních tabulích se dozvíte řadu zajímavostí z nejbližšího okolí nejen z oblasti přírody a historie.

SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ AREÁL AZURO - 6,8 km

Azuro bazénK dispozici je zde bazén o rozměru 22 x 25 m s azurově čistou vodou, jejíž kvalita je udržována čističkou vody při současné kontrole.
 
Dále je zde travnatá plocha, sprchy, zázemí pro děti, posezení a možnost využití asfaltového tenisového kurtu v areálu nebo dětského hřiště.
 
Všem návštěvníkům je k dispozici také stánek s občerstvením a sociální zařízení, které je uzpůsobeno i pro handicapované osoby. 
 

JASENICE - 8 km

Jasenice Kostel_sv._Klimenta2Malebná vesnička s dlouhou historií leží jihozápadně od Velké Bíteše (cca 8 km) směrem na Jindřichov (místní část Velké Bíteše). 

Od poloviny 17. století se ves stala součástí velkého panství náměšťského a je pozoruhodná existencí dvou velmi starobylých, původně pozdně románských církevních architektur – kostela sv. Klimenta na návrší nad obytnou zástavbou a kaple sv. Máří Magdaleny uprostřed vesnice. Dochovaly se zde i pozůstatky tvrze.

Galerie Sýpka

spkaPokud vás zajímá výtvarné umění, určitě nevynechejte Galerii Sýpka u Osové. Jedná se o budovu barokního špýcharu, kde každoročně probíhají různé výstavy.

Údolí mezi Jestřabím a Jasenicí

jestrabiPokud se chcete podívat na zajímavou starou úvozovou cestu s majestátnými stromy, určitě se podívejte do půvabné obce Jestřabí.

Zajímavé údolí s výskytem na Bítešsku už ne moc běžných rostlin pokračuje dále směrem k Jasenici.

Dalešická přehrada

dalesicePřekrásná krajina s možností plavby na lodi. Okolí přehrady je velmi malebné a romantické. Koryto lemují příkré stráně, které jsou místy až 100 metrů vysoké. Krásu přehrady zvyšují zříceniny dvou středověkých hrádků, Kozlova a Holoubka. Zejména z vrcholu Kozlova je krásný pohled jednak přímo na přehradu, která tvoří veliké zákruty, jednak na okolní lesy, jimiž jsou vysoké stráně zarostlé.

Vodní dílo Dalešice na středním toku řeky Jihlavy zahrnuje dvě nádrže - hlavní nádrž u Kramolína a vyrovnávací nádrž u Mohelna.

Památná borovice

boroviceNedaleko Nových Sadů u polní cesty k dálnici roste přes 200 let stará borovice lesní. U ní se nachází smírčí kříž, k němuž se váže pověst, stejně jako k mnoha dalším smírčím kamenům nalézajícím se v regionu.