Historie muzea

Počátky muzejnictví ve Velké Bíteši spadají do období před sto lety, kdy tehdejší mladý učitel Jan Tiray (1853 - 1925) pořádal starobylé městské písemnosti a při té činnosti se zmiňoval o předmětech na radnici, jež by zasluhovaly ochranu a uchování. Z jeho popudu byl později založen muzejní spolek a dne 16. srpna 1925 slavnostně otevřeno městské muzeum.

Obnova činnosti po válce

Během války činnost spolku ustala, a po ní muzeum nalezlo stálé umístění v nově opravených prostorách historického objektu - bývalém kostelíku Jednoty bratrské. Existence spolku i muzea byla nakrátko obnovena, avšak v roce 1960 byly zrušeny tzv. malé okresy a spolu s nimi zaniklo i tehdejší Okresní muzeum ve Velké Bíteši. Muzejní činnost utichla na dlouhá léta. Zdejší stánek historie začal dílem existovat až v roce 1985. Do plnohodnotného zařízení, fungujícího na bázi malého vlastivědného muzea, se však vypracovalo až po roce 1989.

Městské muzeum ve Velké Bíteši dnes

V nové době si tato malá instituce upevnila pozici a opodstatnění své existence. Sbírkový fond se cílevědomě rozrůstá - až na několik výjimek se jedná o dary místních obyvatel a rodáků. Muzejní expozici a výstavy navštěvují obyvatelé města, jejich příbuzní, turisté z různých částí vlasti, hosté ze zahraničí, krajané. Také za účelem studijním a badatelským přicházejí jak domácí tak i cizí zájemci. Muzeum pořádá besedy, přednášky, symposia, semináře, vzpomínkové slavnosti. Ke kulturně společenskému dění ve městě přispívá především péčí o tradiční lidovou kulturu.