Stálé expozice a výstavy v muzeu

V hlavním výstavním sále muzea ve Velké Bíteši je umístěna vlastivědná expozice, zaměřená na historii Velké Bíteše. Jsou zde postihnuty první zmínky o Velké Bíteši, Velká Bíteš městem, Hrdelní soud, trhy, míry a váhy, řemesla ve Velké Bíteši, Jednota bratrská a Karel st. ze Žerotína či poslední majitelé náměšťského panství – rod Haugwitzů. Expozice je doplňována tematickými výstavami s ohledem na výročí dotýkající se Města Velké Bíteše, jednotlivých památek, událostí nebo osobností působících ve městě.

Od roku 2007 také krátkodobé expozice

V roce 2007 muzeum otevřelo další výstavní prostor určený především pro výstavy obrazů, fotografií nebo panelových výstav krátkodobějšího charakteru. Dosud realizované výstavy v tomto prostoru byly rozličného charakteru. Od uměleckých fotografií, přes přírodovědu, historii, moderní umění po národopis.