Muzejní spolek

Správcové muzea se od časů založení této instituce opírali ve své činnosti o skupinu dobrovolníků sdružených v muzejním spolku. Činnost spolku na dlouhá léta utichá zároveň s muzeem při rušení okresů v roce 1960. Na začátku 90. let hledalo městské muzeum řešení, jak získat finanční podporu na realizaci některých aktivit.

Muzejní nadace Velkobítešska pro zachování památek a rozvoj vlastivědy

Dne 2. března 1993 byla ustavena Muzejní nadace Velkobítešska pro zachování památek a rozvoj vlastivědy, která v letech 1992 a 1995 vydala v edici Vlastivěda Velkobítešska tři svazky publikace od Jaromíra Kotíka Bítešské historky a pověsti, Všelicos z minulosti Velké Bíteše a okolí a Velká Bíteš docela nedávno 1938-1968. Po legislativních změnách v roce 1997 však nadace zaniká a od roku 1998 je založen Muzejní spolek Velkobítešska jako její nástupce. Středem zájmu spolku je shromažďování informací regionálně přírodovědného charakteru. Velmi aktivní jsou mineralogové, kteří pro muzeum vytvářejí sbírku minerálů ze zdejšího regionu.

Nechybí publikační činnost spolku

 

Spolek podporuje i vydavatelské snahy muzea s regionálně vlastivědným zaměřením. Jedním z významných edičních činů bylo v roce 2001 vydání dvojdílného jubilejního sborníku. 1. díl byl zaměřen ke 400letému výročí založení kostelíku Jednoty Bratrské ve Velké Bíteši, 2. díl připomenul 75. výročí založení muzea ve Velké Bíteši. Publikace byly vydány s finanční podporou Ministerstva Kultury České republiky. Někteří členové spolku publikují články v odborných časopisech, především však v místním měsíčníku – Zpravodaji Města Velké Bíteše. V posledních létech členové významnou měrou přispěli k zachování a úpravám starého hřbitova jako místa pietního, historického a kulturního charakteru a rozvinuli bohatou činnost národopisného souboru Bítešan.