Správcové bítešského muzea

Péčí o sbírky v muzeu ve Velké Bíteši byli pověřeni správcové. Postupně se v této roli vystřídali řídící učitel Vilém Kožnárek, ředitel hospodářské školy Bohuslav Kříž, řídící učitel obecné školy Karel Kotík, katecheta P. František Jedlička a v létech 1957-1988 učitel, archivář a kronikář Mgr. Jaromír Kotík.

Po roce 1989 k lepším časům

Ten se o muzeum staral, i když pozbylo v roce 1960 svůj oficiální status. V roce 1985 bylo muzeum obnoveno jako dislokovaná pamětní síň Muzea silnic a dálnic ČSSR ve Velkém Meziříčí. Do plnohodnotného zařízení, fungujícího na bázi vlastivědného muzea, se však vypracovalo až po roce 1989. V roce 1992 převzala vedení muzea Silva Smutná a ve své funkci setrvala do roku 2006. Současným vedoucím městského muzea se statutem organizační složky města je Mgr. Ivo Kříž.