KRAJINOU RYBNÍKŮ - Z OSOVÉ BÍTÝŠKY NA SEVER A ZPĚT – 42 km

Vlkovský rybník_mapy.czJ.Polách2015

 

 

 

 

PRŮBĚH CYKLOTRASY

začátek    Osová Bítýška (524 m. n. m.)
11.1 km   Níhov (474 m. n. m.)
14.6 km   Borovník
20,9 km   Nová Ves (537 m. n. m.)
23.9 km   Dolní Libochová (483 m. n. m)
30.6 km   Křižanov (527 m. n. m)
42.4 km   Osová Bítýška

 

POPIS TRASY

 • z Osové Bítýšky vyjedeme směrem na Vlkov po cyklotrase č. 5241. Při cestě do Vlkova stojí ukrytá v lesích zajímavá stavba - galerie Sýpka - barokní budova z r. 1699, která byla přestavěna na galerii, nyní je však opuštěná
 • doporučujeme také krátce odbočit z cyklotrasy a navštívit ves Osová s barokním zámkem, původně vodní hrad nebo tvrz z 2. pol. 16. stol., nyní je v zanedbaném stavu a nepřístupný
 • pokračujeme po cyklostezce přes Vlkov, poté rozsáhlý Vlkovský rybník se zajímavým pobřežním rostlinstvem. Jedeme podél železniční tratě, kterou podjedeme před obcí Březské. Dále kolem Níhovského rybníka, hned vedle je Porubkův rybník.
 • za Níhovem odbočíme z cyklotrasy doleva na Borovník, kde se napojíme na žlutou turistickou značku a jedeme do Rozseče, kde najdeme zvonici se zvonem odlitým známou rodinou Dyttrychových, zakoupený z dobrovolných příspěvků občanů
 • po žluté turistické trase dojedeme do Vidonína, pokračujeme silnicí přes Radňoves do Nové Vsi, kde se napojíme na cyklotrasu č. 5235 do Dolní Libochové
 • u Dolnolibochovského rybníka je technická zajímavost – kamenný klenutý most z 19. stol. pro přepad vody z rybníka uvidíme, když sejdeme pod hráz
 • z Dolní Libochové jedeme po silnici na Horní Libochovou. Po pravé straně se rozkládá největší rybník v okolí - Velký Navrátil, známý chovem křižanovského kapra. V Hor. Liboch. stojí kaple sv. Ludmily z let 1993-1994 v moderním stylu podle projektu arch. L. Kolka
 • dále přes Kundratice dojedeme do Křižanova, kde najdeme zámek (původní hrad z 13. stol.), který je však nepřístupný, je zde sociální ústav. Kolem zámku se nachází krajinářský park. Před zámkem stojí původně románská zámecká kaple sv. Barbory, barokně upravena zač. 18. stol. podle Santiniho projektu. Na Benešově náměstí stojí dvoumetrový Památník věnovaný svaté Zdislavě.
 • z Křižanova pokračujeme po cyklotrase č. 5240 mezi lesy a spousty rybníků. Až dojedeme k silnici na Ronov, dáme se na cyklotrasu č. 5242 přes Ronov a pojedeme zpět do Osové Bítýšky.
  V Ronově je zajímavá barokní kaple sv. Antonína Paduánského z konce 17. stol. s freskami malíře K. F. Toppera s výjevy ze života sv. Antonína.