Ke Kadolecké studánce a smírčímu kameni

O Kadolecké studánce málokdo z Bítešáku ví, ale na Křižanovsku je vyhlášená. V hezké roubené studánce pramení dobrá kojenecká voda, pro kterou sem jezdí lidé ze širokého okolí.A o krásním smírčím kameni v kadoleckých lesích, nevědí ani mnozí Kadolečáci. Nachází se poblíž kopce Na Skalách ( 654 m), třetího nejvyššího kopce v oblasti Svaté hory ( 679 m) a Heřmanovské ( 657 m). U smírčího kamene se prý udála podobná tragická událost  jako u 9. křížů, prý zde zemřelo také 9 svatebčanů.

Tak se tam vydejme. Vyjedeme na Vlkov, Osovou Bítýšku, do Ořechova, kde na nádraží si prostudujeme informační tabuli č. 1 Naučné stezky ( dále jen NS) – Svatá hora. Za hospodou je odbočka vpravo na polní cestu , která nás zavede až do kadoleckých lesů k informační tabuli č. 2 – Skála Šenkýřka. NS je průběžně značená bílými trojúhelníky na stromech, které musíte pozorně sledovat. Orientačním bodem vám může posloužit i telekomunikační věž, která se nachází v blízkosti Skály Šenkýřka.

Dle zájmu můžete zdolat vrchol kopce Na Skalách, tam jsou zajímavé skalní útvary.není to daleko, asi 200 m. Po NS budeme pokračovat asi 200 m a odbočíme vpravo do svahu, je to boční odbočka NS, asi 200 m a dojedeme k informační tabuli č. 3 – Smírčí kámen. Tady je trochu hra na schovávanou. Smírčí kámen se nachází asi 60 m od informační tabule v hustém smrkovém porostu. Musíte hledat. Je ale krásný, metr vysoký a je na něm vytesáno 6 křížů, ono těch mrtvých prý bylo 6 až 9. Kdo ví.

Vrátíme se zpět po NS a pokračovat budeme asi 200 m na další příčnou lesní cestu, po které vede červená turistická značka, zleva doprava, od ořechovských rybníků do Kadolce a dál. Pojedeme kousek vlevo, asi 200 m a přijedeme k další informační tabli č. 4 – Kadolecká studánka. Určitě se napijeme dobré vody. Vracet se budeme po červené značce do Kadolce. V obci se dáme vpravo směrem ke kravínu, po staré kadolecké cestě do Sřinářova. Přijedeme k cestě Svážnice, tu přejedeme a pokračovat budeme po loukách a lesní cestě k silnici Heřmanov – Skřinářov.

Zan Skřinářovem, asi 300 m, odbočíme vlevo na polní cestu , která nás zavede kolem dvou romantických rybníčků k parku osovskéhom zámku, zde se dáme vpravo a potom doleva kolem parku a zámku na silnici do Vlkova.

Výlet se vám určitě bude líbit.

Šťastnou cestu a návrat bez nehody.