Základní škola Velká Bíteš, Sadová

Základní škola Velká Bíteš je příspěvkovou organizací zřízenou městem Velká Bíteš. Školu tvoří dva nesouvisející objekty. Nejstarší budova se nachází na ulici Tišnovská. Její základní kámen byl položen 7. července 1902. S budovou z roku 1962 byla propojena přístavbou školní jídelny v roce 1994. V těchto budovách jsou umístěny třídy prvního stupně a školní družina. Druhým objektem je nový učební pavilon II. stupně na ulici Sadová.

Vybavení a kapacita Základní školy Velká Bíteš

Na dvoře v areálu Tišnovská bylo v roce 2001 zřízeno víceúčelové hřiště s lezeckou stěnou; je využívané k tělovýchovným aktivitám ve výuce a školní družinou. V areálu Sadová má škola k dispozici další víceúčelové sportoviště s umělým povrchem vybudované v roce 2005. Obě hřiště jsou využívána také pro relaxaci dětí o přestávkách a po vyučování i pro aktivity volného času. Hřiště nabízíme i veřejnosti.

Na pozemku školy je vybudovaná Přírodní učebna s altánem, která je využívána ve výuce i školní družinou. Umožňuje určování dřevin a rostlin podle klíčů a pozorování bezobratlých živočichů a stavby těla rostlin.

V srpnu 2012 byla na škole nainstalovaná vlastní poloprofesionální meteorologická stanice. Nabízí měření barometrického tlaku, teploty, relativní vlhkosti, ultrafialového záření, rychlosti a směru větru a dešťových srážek, stanovení doby východu a západu Slunce. Údaje ze stanice se aktuálně zobrazují na webových stránkách školy.

V každém ročníku jsou dvě až čtyři třídy s celkovým počtem od 60 do 80 žáků. Cílová kapacita školy není naplněna, je až 920 žáků, kapacita školní družiny je 175 dětí. Školní jídelna s kapacitou 600 jídel nabízí výběr ze dvou hlavních jídel. Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo naši školu 590 žáků. Přibližně 40 % žáků školy dojíždí z více než 30 okolních obcí, které leží na rozhraní Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Přirozenou spádovostí se vyznačují asi 3/4 z těchto obcí.

Vzdělávací koncepce Základní školy Velká Bíteš

Při vzdělávání žáků klademe důraz na jejich celkový všestranný rozvoj. Prioritou je výuka cizích jazyků – výuku máme odborně zajištěnou, rovněž tak vybavení pro výuku, nabízíme kroužky jazyků. Dbáme na budování vzájemných vztahů, na estetické cítění, šetrný vztah k přírodnímu prostředí, na pohybové a sportovní vyžití. Máme vybudované tři počítačové učebny. Pro kvalitnější řešení individuálních potřeb žáků a rodičů jsme zřídili školní poradenské pracoviště; to poskytuje poradenství pro žáky, rodiče i pedagogy. V roce 2011 škola vydala Regionální učebnici Bítešsko autorského kolektivu učitelů i odborníků. Učebnice přibližuje žákům obecné poznatky získané ve výuce různých předmětů na reáliích jejich bydliště. Obsahuje souhrn základních informací o regionu Velké Bíteše a okolí.

Spolupráce základní školy s dalšími subjekty

Škola spolupracuje s mnoha subjekty ve městě i širším okolí. Se základními školami v Katově a ve Křoví, Základní školou speciální ve Velké Bíteši, s mateřskými školami ve Velké Bíteši a v Přibyslavicích, se Základní uměleckou školou, Střední odbornou školou Jana Tiraye i střední odbornou školou První brněnské.

Dalšími spolupracujícími subjekty jsou Dům dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí, Městské muzeum, muzejní spolek, První brněnská strojírna Velká Bíteš a. s., Informační centrum města, spolky a organizace ve městě. Spolupracujeme i se spolky ve Velké Bíteši. Žáci Základní školy Velká Bíteš se také zapojují do života ve městě. Podílejí se např. na různých kulturních vystoupeních, vystavují své výtvarné práce a výrobky apod. Škola navíc organizuje přednášky a besedy pro veřejnost.

Kontaktní údaje

Základní škola Velká Bíteš
Sadová 579, Velká Bíteš
Tel.: 566 688 011, 566 688 012
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.zsbites.cz