Vážení přátelé z Kolpingovy rodiny Schrobenhausen,

srdečně Vás zdravím z Velké Bíteše. Nádherné podzimní dny pomalu končí a dny se zkracují. Všichni tak máme příležitost se na chvilku zastavit a zamyslet, zda jdeme ve svém životě správným směrem. A to platí i pro život Kolpingovy rodiny.

28. října slavíme 100 let Československa. Toto kulaté jubileum provází řada oslav po celém Česku, které se vnímá jako nástupnický stát. Československo vzniklo na troskách habsburské monarchie na konci první světové války. V prvních letech jeho existence zde stáli Češi a Němci mnohdy proti sobě a jejich vztahy nebyly nejlepší. Nyní jsme o 100 let moudřejší. Tragické konflikty, které přineslo 20. století, nám přineslo ponaučení, že národnostní rozdělení není tím nejlepším klíčem v pohledu na svět. A že je lepší společně v Evropě usilovat o vzájemné porozumění a inspirativní spolupráci. Příklad obou našich Kolpingových rodin ukazuje, že taková spolupráce může být úspěšná.

Letošní léto v naší Kolpingově rodině bylo ve znamení táborů. Starší děti si užily válečnou hudbu krále Artuše a rytířů kulatého stolu. Připomněli si, jak Anglie bojuje proti Sasům a statečně odolává všem jejich útokům. A pomohli králi Artuši vrátit staré dobré časy zpět do Kamelotu. Mladší děti měly jedinečnou příležitost prožít dobrodružství s Robinson Crussoem. A nechyběl ani třetí, příměstský tábor pro předškolní děti, který se konal přímo ve Velké Bíteši. Na táborech se ukazuje, že ve Velké Bíteši máme veliké štěstí na spolupracovníky, kteří jsou nadšení a tvořiví. Díky tomu přinášejí stále nové impulsy pro práci naší Kolpingovy rodiny.

Po prázdninách jsme se sešli na tradičním soutěžním odpoledni Bíteš hledá borce, které pořádáme při příležitosti bítešských hodů. Letos jsme obohatili jejich program již podeváté; poprvé to bylo v roce 2008. Krásné podzimní počasí přilákalo rekordní počet dětí na naši drakiádu, která se uskutečnila na počátku října.
V průběhu podzimu začne cyklus besed Bítešská akademie. A nově pod záštitou Kolpingovy rodiny budou probíhat kurzy Alfa. Jejich smyslem je přiblížit křesťanské poselství lidem, kteří se nechají oslovit, i když nejsou aktivní ve farnosti. Pořádání se ujal duchovní správce naší Kolpingovy rodiny Vítězslav Kratochvíl.

Srdečně zdravíme všechny ve Schrobenhausenu a srdečně Vás zveme na jaře 2019 na návštěvu do Velké Bíteše.

Ladislav Koubek
Předseda Kolpingovy rodiny Velká Bíteš