POD VLÁDOU SMYČCŮ

Listopadový koncert Bítešského hudebního půlkruhu jistě potěšil všechny milovníky smyčcových nástrojů. Představil se nám pan profesor František Novotný a jeho žáci – houslisté Jiří Klecker, Sakura Ito, Klára Erdingerová-Staňková a violista Leoš Černý. Společně pro nás připravili téměř dvouhodinový koncert plný krásné hudby.


Na úvod zazněla Sonáta A dur pro dvoje housle francouzského barokního skladatele J. M. Leclaira. Přednesli nám ji společně František Novotný a Sakura Ito. V barokním duchu se nesla i následující Chaconne in G pro housle a violu G. F. Händela. Je psána ve variační formě a spojení houslí a violy vytváří zajímavě zbarvený měkký tón. Zejména v pomalých částech se oběma hráčům podařilo navodit pocit klidu a nekonečného plynutí času.
V koncertu G dur pro čtvery housle G. P. Telemanna se nám konečně představili všichni houslisté pohromadě a výsledkem byl bohatý zvuk a dokonalá souhra. Tři tria pro troje housle B. Bartóka jsou psána ve stylu neoklasicismu a druhá věta svojí výstavbou částečně připomíná barokní styl. Zato v rychlé třetí větě byly jasně slyšet prvky maďarského folklóru. První polovina koncertu byla zakončena cyklem Drobnosti op. 75a A. Dvořáka v úpravě pro dvoje housle a violu.
Po přestávce jsme se ještě naposled vrátili do období baroka prostřednictvím Koncertu D dur pro čtvery housle G. P. Telemanna. Tato skladba by se dala označit za dokonalý příklad slohové čistoty. Umělcům se podařilo vytvořit křišťálově kompaktní zvuk, hlavní témata se hladce prolínala mezi jednotlivými hráči a celkově tvořila jedinečný harmonický celek. Na závěr jsme se zaposlouchali do tónů Mozartovy Kouzelné flétny, jejíž nejznámější árie byly upraveny pro čtvery housle až v roce 2012. Skladba má devět částí a milovníci Mozartových oper si jistě přišli na své. Díky neutuchajícímu potlesku jsme se dočkali ještě dvou krátkých přídavků.
V průběhu koncertu se postupně vystřídali všichni žáci Františka Novotného a myslím, že na ně pan profesor může být právem hrdý. Největší dík však přesto patří jemu. Jak jste si jistě všimli, kromě toho, že tento pořad vymyslel a připravil, tak za celý večer neopustil pódium a zvuk jeho houslí vévodil každé skladbě, což si rozhodně zaslouží obdiv.
Přeji všem návštěvníkům Bítešského hudebního půlkruhu krásný předvánoční čas a těším se na viděnou na dalším prosincovém koncertu nebo třeba na zájezdu do Vídeňské státní opery.

Marika Kašparová